2010 yılında konut kredileri talepleri artacak

15/03/2010

T.C.Merkez Bankası verilerine göre bankaların beklentileri 2010 yılının ilk çeyreğinde konut kredi taleplerinin artacağı yönünde

okT.C.Merkez Bankası tarafından üç aylık dönemleri kapsayacak şekilde "Banka Kredileri Eğilim Anketi"  hazırlanıyor. Sektör toplam kredilerinin yüzde 80’inden fazlasını sağlayan ve toplam içinde en yüksek paya sahip ilk 16 bankaya gönderilmekte. Bankaların 1’i kamu, 10’u özel, 5’i ise yabancı sermayeli bankalardan oluşuyor.

Bankalara uygulana anket sonuçlarına göre, konut kredisi standartlarında diğer bankaların rekabeti etkisi azaldı.

Emlak piyasasına ilişkin beklentilerin standartları sıkılaştırıcı etkisi biraz hafiflerken, geçen dönemde uzun zamandan sonra ilk kez konut kredilerine uygulanan standartların gevşetilmesine katkıda bulunan genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentilerin bu dönemde etkisini yitirdiği görüldü.

2009 yılı üçüncü çeyreğinde durum

2009 yılının üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerinde ortalama krediler üzerindeki kar marjını azaltmaya başlayan bankaların bu eğilimi son çeyrekte de sürdürdü. Bu dönemde konut ve taşıt kredilerindeki teminat ihtiyacı azaltılırken, diğer bireysel kredilerde artırıldığı görüldü.

Bankaların 2010 yılı beklentileri

Bankalar 2010 yılının ilk çeyreğinde konut kredileri ile diğer bireysel kredilerde talebin artacağını, taşıt kredilerinde ise talebin düşeceğini öngörüldü.

Geçtiğimiz dönemlerde konut kredileri talebini olumsuz yönde etkileyen tüketici güveni bu dönemde talebi artırıcı yönde etki yaparken, konut piyasasına ilişkin beklentilerin talep üzerindeki olumlu etkisinin bu dönemde de sürdüğü görülmekte.

Kaynak: KrediPazarı