2011 Son Çeyrekte Ortalama Konut Kredi Kullandırım Tutarı 71 Bin TL

17/01/2012

Bu dönem içinde ortalama kullandırım büyüklüğü konut kredilerinde 71 bin TL , taşıt kredilerinde ise 38,9 bin TL oldu.

a7Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2011 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre (Eylül 2011) tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında, ihtiyaç kredilerinin yüzde 64 oranı ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 23 ile konut kredileri ve yüzde 7 pay oranları ile taşıt kredileri izledi. Aynı dönemde ihtiyaç kredileri 1.836.138 kişi tarafından ve 15,1 milyar TL, konut kredileri 75.063 kişi tarafından 5,3 milyar TL ve  taşıt kredileri  45.007 kişi tarafından 1,8 milyar TL tutarında kullandırıldı.

Bu dönemde tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi 154,5 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 13.964.067’'ye ulaştı. Toplam kişi sayısı ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 34 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 4 oranında arttı. Tüketici kredisi ve konut kredileri bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40, Nisan-Haziran 2011’e göre ise yüzde 4 oranında büyüdü.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2011 yılı üçüncü çeyrek Eylül 2011 Raporunda bir önceki yılın aynı dönemine göre taşıt kredileri yüzde 2 oranında artış yaşanırken, konut kredilerinde yüzde 22, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 2 oranında azalma olduğu görüldü.

Ortalama Kredi Kullandırım Tutarı

Bu dönem içinde ortalama kullandırım büyüklüğü konut kredilerinde 71 bin TL , taşıt kredilerinde ise 38,9 bin TL oldu.

Vade Dağılımı

Bankalar Birliği Raporu'na göre tüketici kredileri ve konut kredilerinde tüketciler en fazla 49-72 ay vade aralığını tercih etti. Bunu 25-36 ay ile 73 ay ve üzeri vade dilimleri izledi.

Takipteki Krediler

Eylül 2011 dönem raporunda kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe atılan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında azalarak 506 milyon TL oldu. Söz konusu kredilerin yüzde 10’unu taşıt kredleri, yüzde 25’ini konut kredileri, yüzde 19’unu ihtiyaç kredileri ve yüzde 46’sını diğer krediler oluşturdu.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği