Antalya'da yabancılara konut satışı

17/04/2009

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya'da yabancılara konut satışı alanında önemli bir potansiyel olduğunu belirtti.

ATSO Başkanı Budak, son bir yılda Antalya'da yabancı uyrukluların mülkiyetindeki konut sayısının 3 bin 355 artarak 21 bin 205'e ulaştığını, gayrimenkul veya arsa sayısının da 245 artarak bin 875'e yükseldiğini söyledi. Yabancı uyruklu mülkiyetindeki ana taşınmaz alanının 2 milyon metrekare, kat mülkiyeti alanının 2,3 milyon metrekare olarak gerçekleştiğini ifade eden Budak, kat mülkiyeti veya konut sahipliğinde Almanların 4 bin 508 konut ile birinci sırada geldiğini bildirdi. Antalya'da konut sahibi olan Almanları, 3 bin 338 konut ile Danimarkalılar, 3 bin 138 konut ile İngilizler, 2 bin 305 konut ile Norveçliler, 2 bin 264 adet konut ile İrlandalılar, 2 bin 263 konut ile Hollandalılar, 780'er konut ile Rus ve Belçikalılar, 482 konut ile İsveçliler ile 20'ye yakın ülkeden de bin 347 yabancının takip ettiğini vurgulayan Budak, şunları kaydetti: ''Artışların bir kısmı 2007 yılı ve 2008 yılı başındaki yasal sorunlar nedeniyle tapu işlemi gecikmiş alımlardan ve yabancı sermayeli şirket yatırımlarından kaynaklanmış olsa da küresel krize rağmen gayrimenkul talebinin devam ettiği görülmektedir. Nitekim ülkemizde gayrimenkul alımları kanalıyla yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2008 yılında da 2.5 milyar dolar düzeyinde kalmaya devam etmiştir. Küresel krize rağmen yabancı talebinin belirli bir ölçüde devam etmesi ilimizin bu alandaki potansiyelini bir kez daha göstermektedir.'' Geçen yıl yapılan yasal değişikliklerle yabancıların mülk edinmesinde bölgesel kısıtlamaların tanımlandığını, bireysel mülk alanı sınırları dışında, imarlı alanların yüzde 10'u gibi genel sınırlamalar getirildiğini, yabancı şirketlerin mülk edinmelerinde Valilik izni ile kurulan denetimin güçlendirildiğini anımsatan Budak, yabancılara daha fazla konut satışı yapılması konusunda da önerilerini şöyle sıraladı: ''İlimizde yabancılara ait gayrimenkul alanı henüz yüzde 1 oranına dahi ulaşmadığından, yasa ile belirlenmiş sınırın çok altındadır. Bu açıdan da ilimizde yabancılara konut satışı alanında önemli bir potansiyel mevcuttur. İnşaat sektöründe ve ekonomide canlanma sağlanması açısından bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu çerçevede, yabancıların mülk edinmelerinde tapu sürecindeki güvenlik belgesi gibi işlemler ile yabancı şirketlerin mülk edinmeleri ile ilgili yönetmelik hazırlığı hızlandırılmalıdır. Rusya, Kazakistan, Körfez Ülkeleri gibi ülkelere yönelik düzenlemeler gözden geçirilmeli, konut sektörünün yurt dışında tanıtım çalışmaları desteklenmelidir. Ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklulara dönük yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi gereklidir.''
Kaynak: Sabah