Banka Paketi’ beklerken ‘Bina Paketi’ geldi

26/03/2009

Piyasalar “Banka Paketi”ni açıklamasını beklerken, Sayın R.T. Erdoğan dün “Bina Paketi” denilebilecek bir paket açıkladı.

- Bina ve bağımsız bölüm şeklindeki işyerlerinin satışından, - Ev ve ofis mobilyalarından, - Bilgisayar ve büro makinelerinden, - KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletmelerin) kullandığı bazı sanayi ve iş makinelerinden alınan yüzde 18 oranındaki KDV, üç ay süreyle yüzde 8’e indiriliyor. - Bina ve arazi satışlarında alıcı ve satıcının her birinden alınan satış bedelinin binde 15’i oranındaki tapu harcı 3 ay süre binde 15’ten binde 5’e indiriliyor. Sayın R.T. Erdoğan küresel finansal krizin etkilerini azaltmak için bu 5 tedbirle birlikte, şimdiye kadar 48 tedbiri uygulamaya koyduklarını söylüyor. Krizle mücadelede alınan tedbirlerin etkili olabilmesi için birlikte düşünülmesi -açıklanması-uygulanması gerekir. Böylece sarsıcı (şok) açıklamalar ve uygulamalar hem psikolojik hem de reel etki yapar. Paketin etkisi başka oluyor Yangın başlarken ateşin üzerine bir kova su dökülürse yangın yayılmaz. Söndürülür. Ama ateş başladıktan sonra ateşin üzerine bardak bardak su dökülürse, ateşin yayılması önlenemez. Bardak bardak dökülen sular belki de 3-5 kovayı dolduracak kadar çoktur... Ama ateş başladığında bir kova suyla söndürülebilecek yangın söndürülemez. İşte bu nedenle, her gün bölük pörçük olarak açıklanan ve uygulamaya konan tedbirler beklenen etkiyi gösteremiyor. Her tedbirin bir faturası var. Faturalar birikiyor. Karşılığı alınamıyor. Piyasalar Sayın R.T. Erdoğan’ın dün bir “Banka Paketi” açıklamasını bekliyordu. Anlaşıldığı kadarıyla, “Banka Paketi” henüz hazırlanamamış. Banka Paketi gecikiyor Banka Paketi bekleyenler ne bekliyor? - Tüm firmalar, özellikler KOBİ’ler krize belli ölçüde kredi yüküyle girdi. Krizde gelir-gider trafikleri bozulduğu için, kredi yüklerinin gereğini yerine getiremiyorlar. Bankalar ise vadesi geldiğinde borçlularının ödeme yapmasını bekliyor. Aksi halde kanuni takibi başlatıyor. - Bazı firmaların, özellikle bazı KOBİ’lerin (1) Ayakta kalabilmesi için (2) Bazılarının üretimi sürdürebilmesi ve işçi çıkarmaması için ek kredi desteğine ihtiyaçları var. Bu kriz döneminde bankalar riske girmekten korktukları için bu ek kredi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Hükümet bir risk garanti sistemi oluşturabilirse, hem reel sektörü hem finans sektörünü rahatlatacak. Üretim ve istihdamda daha ileri bir daralmayı, firmaların ve bankaların zor duruma düşmesini önleyecek. Bankalarımız şimdilik sağlam ama, reel sektör (büyüğüyle, küçüğüyle sanayi ve ticaret firmaları) batarsa, bankalar da ayakta kalamaz. Bankalar risk korkusuyla firmaların üzerine yürür ve de firmaların üretimi sürdürmelerine imkân verecek desteği sağlamazsa, önce firmaları kaybederiz, sonra da bankaları kaybederiz. İşte dört gözle beklenen “Banka Paketi” bu soruna çözüm getirebilecek bir pakettir.
Kaynak: Milliyet