Bankaların net karı ilk yarıda yüzde 10.1 arttı

08/08/2010

Bankacılık sektörü dönem net karı Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.1 artarak 12,1 milyar TL'ye yükseldi.

bdSektör karının yüzde 56.7'si özel bankalar, yüzde 28.7'si kamu bankaları, yüzde 7.7'si yabancı bankalar, yüzde 3.6'sı kalkınma ve yatırım bankaları ve yüzde 3.1'i katılım bankaları tarafından elde edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Haziran Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Raporu'nu yayınladı. Buna göre, Türk Bankacılık Sektörünün personel artışı ve şubeleşme hızı küresel krizin etkileriyle 2008 yılının son çeyreğinden itibaren yaklaşık bir yıl süresince kesintiye uğradı.

2010 yılının ilk çeyreğinde şube sayısında önemli bir artış görülmezken, ikinci çeyreğinde şubeleşme hızı artış gösterdi.

Personel sayısı ilk çeyrekte küresel krizin başlangıcından itibaren en yüksek artışını gösterirken, ikinci çeyrekte de ilk çeyrekteki artışına yakın bir performans sergiledi.

Sektörün personel sayısı 2010 yılının ilk yarısında 4 bin 489 kişi artarak 188 bin 694 kişiye, şube sayısı ise 147 adet artarak 9 bin 728'e yükseldi. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2009 yılsonuna göre yüzde 8.9 oranında artarak Haziran itibarıyla 908,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.2 oranında büyüyen bankacılık sektörü toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 5.6 oranında büyüdü. 2010 yılının ilk altı aylık döneminde sektörün Türk Parası (TP) aktifleri yüzde 9.6, Yabancı Para (YP) aktifleri ise yüzde 7.1 oranında arttı. 2010 yılının ilk yarısında sektörün kredileri yüzde 15.8 oranında artarken, menkul değerler portföyündeki artış yüzde 5.9 seviyesinde gerçekleşti. Buna bağlı olarak, kredilerin toplam aktif içindeki payı Aralık 2009'daki yüzde 47.1 düzeyinden yüzde 50.1 düzeyine yükselirken, menkul değerler portföyünün toplam aktif içindeki payı ise yüzde 31.5 seviyesinden yüzde 30.6 seviyesine geriledi.

Kredilerde 62,2 milyar TL'lik artış

Ekonomik aktivitede görülen toparlanma, düşük düzeyde seyreden faiz oranları, ertelenmiş tüketim talebindeki artış ve bankalar arası artan rekabet neticesinde 2010 yılının ilk yarısında kredilerde 62,2 milyar TL ile önemli düzeyde artış gerçekleşti.

2010 yılının ilk yarısında Türk Lirası krediler yüzde 15.7, döviz cinsinden kullandırılan krediler USD bazında yüzde 9.9 artış sergiledi. Yılın ilk yarısında meydana gelen artışın yüzde 43'ü kurumsal/ticari krediler, yüzde 29.1'i bireysel krediler ve yüzde 27.9'u KOBİ'lere kullandırılan kredilerden kaynaklandı.

KOBİ kredileri 2010 yılının her iki çeyreğinde de en hızlı artan kredi türü oldu. Bireysel krediler içinde ise konut ve ihtiyaç kredileri yüksek düzeyde artış gösteren kredi türleri oldu. Banka grupları bazında oransal olarak en yüksek kredi artısı yüzde 17.4 ile özel bankalar ve yüzde 16.9 ile kamu bankalarında gerçekleşti.

Takipteki alacaklar yüzde 3.9 azaldı

Takipteki alacaklarda (brüt) 2010 yılının ilk yarısında yüzde 3.9 oranında yani 859 milyon TL azalış gerçekleşti. 2008 yılsonunda yüzde 3.7 düzeyinde olan toplam kredilerin takibe dönüşüm oranı, Ekim 2009'da yüzde 5.4'e kadar yükselirken, Aralık 2009'da yüzde 5.3 seviyesinde gerçeklesen oran, Haziran 2010 itibarıyla yüzde 4.4 seviyesine geriledi.

Kredilerdeki artış, takipteki alacaklarda kaydedilen tahsilatlar ile aktiften silme ya da satış yoluyla portföyden çıkarılan sorunlu alacaklar sonucu aktif kalitesinde görülen iyileşme takibe dönüşüm oranının 2009 yıl sonuna göre 0.9 puan iyileşmesini sağladı. 2010 yılında tüm kredi türlerinin takibe dönüşüm oranında düşüş eğilimi görülmekte olup, KOBİ kredileri takibe dönüşüm oranı en hızlı düşüş gösteren kredi türü oldu.

Menkul değerlerdeki artış ikinci çeyrekte sınırlı kaldı


Sektörün 2009 yılsonu itibarıyla 262,9 milyar TL seviyesinde olan menkul değerler portföyü 2010 yılının ilk yarısında, yüzde 5.9 ile toplam aktiflerdeki büyüme oranının altında büyüyerek 278,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 oranında artan menkul değerlerdeki ikinci çeyrek artısı yüzde 1 ile sınırlı kaldı. Küresel krizin etkisiyle kredilerdeki büyümenin duraklaması sonrasında, toplam menkul değerlerin bankacılık sektörü toplam aktifleri içerisindeki payı 2008 yılsonunda yüzde 26.5 iken, Ocak 2010'da yüzde 32.7 ile en yüksek seviyeye ulaşmış, ancak izleyen aylarda azalış eğilimine girerek Haziran 2010'da yüzde 30.6 olarak gerçekleşti.

Mevduatta yüzde 9.7'lik artış


Bankacılık sektörünün en önemli fon kaynağı konumundaki mevduat, kredilerin artış hızının gerisinde kalmakla birlikte 2010 yılının ilk yarısında yüzde 9.7 oranında (49,9 milyar TL) artarak 564,5 milyar TL'ye yükseldi. 2010 yılının ilk yarısında banka gruplarının tamamının TP mevduatında artış, YP mevduatında azalış gerçekleşti. İncelenen dönemde banka grupları bazında en yüksek mevduat artışı yüzde 11 ile özel bankalarda gerçekleşti.

Haziran itibarıyla toplam mevduatın yüzde 92'sinin vadesiz ve 3 aya kadar vadede toplanması, sektördeki aktif/pasif vade uyumsuzluğunun temel sebebi olarak gösterildi.

Kaynak: Cumhuriyet