BDDK Genel Karşılık Oranlarını Yeniden Belirledi

20/06/2011

BDDK Konut Kredileri Dışındaki Kredilerindeki Genel Karşılık Oranlarını Yeniden Belirledi

aa11_03Ekonomideki ısınmaya tedbir reçetesi hazırlayan hükümet ilk silahını çekti. BDDK taşıt kredileri ve konut kredileri dışındaki tüketici kredilerindeki genel karşılık oranlarını yeniden belirledi. Mayıs ayı sonunda yaptığı düzenleme ile özkaynağın 10 katını aşan durumlarda genel karşılık oranı binde 3'e çıkaran BDDK, önceki gün bir düzenleme daha yaparak otomotiv ve konut kredileri dışında karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

100 Liralık Tüketici Kredisine 4 Lira Karşılık

Resmi Gazete'de Cumartesi günü yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde 20'nin üzerinde olan bankalar 100 liralık tüketici kredisi için artık 4 lira karşılık ayırmak durumunda olacak. Donuk alacakları taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı yüzde 8'in üzerinde olan bankalar da kredilerin vadeleri süresince yüzde 8 karşılık ayırmak durumunda kalacak.

Kredi Faizlerine Artış Olarak Yansıyacak

Uygulama bankalara ek maliyet getirecek. Bunun da tüketici kredisi faizlerine yükseliş olarak yansıması bekleniyor. Bu oranı geçmeyen bankalar için de düzenleme getiren BDDK, yüzde 1 olarak ayırdığı nakdi kredi karşılığının taşıt kredileri ve konut kredileri dışındaki krediler için 2.5 katına çıkarılacağını duyurdu. Gayrinakdi krediler için binde 2 olarak uygulanan genel karşılık oranı ise bundan böyle bu oranın 1.25 katı olarak uygulanacak.

Sermaye Yeterlilik Rasyosunda Düzenleme

Bankaların sermaye yeterliliği konusunda "kredi riskine esas tutarın" hesaplanmasında da değişik yapıldı. Yeni düzenleme ile banka bilançolarında kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında risk ağırlıklı bölümlere göre "kalan vadesi iki yılı aşan alacaklar" ve "kalan vadesi bir yıldan iki yıla kadar olan alacaklar" için karşılık ayrılması karara bağlanıyor. Böylece sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamalarında risk oranı yükseltilmiş oluyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi