BDDK'dan Dövizle Ev Kredisi Alanlara Açıklama Geldi

04/10/2011

BDDK dövizle ev kredisi kullanan ve mağdur olan yaklaşık 50 bin kişi için açıklama yaptı.

a333_01 BDDK ev kredisi kullanan ve mağdur olan yaklaşık 50 bin kişi için açıklama yaptı.

İşte BDDK'dan yapılan açıklama:

Sayın, Gönül KIZILCIKLI

İLGİ: Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezi (BİMER) yönelik talebiniz.

Yabancı para üzerinden kullandığınız tüketici kredisine ilişkin olarak, kur artışı nedeniyle mağdur olduğunuzdan bahisle talepte bulunulduğu anlaşılmakta olup, talebinize ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere; tüketici kredilerinin kullandırılması usul ve esasları 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilmiştir. Kanunun tanımlar başlıklı 3. maddesinde Kanununun uygulamasında kimlerin yetkili ve görevli olduğu açıklanmıştır.

Ayrıca, anılan Kanun uygulamasına ilişkin yönetmelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Web sitesinden bulmanız mümkündür.

Diğer taraftan söz konusu Kanunun 22. ve 23. maddelerinde, Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflarda, tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde bakılacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun uygulamasına ilişkin ihtilaf bulunması halinde anılan düzenleme uyarınca yetkili makam ve mercilerden istihsal edilecek kararlar uyarınca işlem yapılması gerektiği tabiidir.

Yukarıda açıklandığı üzere, şikayet ve talebe konu olan olaylar neticesinde meydana geldiği iddia edilen mağduriyetin giderilmesinin öncelikle şikayet edilen bankadan, buradan sonuç alınamazsa yargı organlarından talep edilmesi gerekmektedir. Borçların yeniden yapılandırılmasında Kurumumuzun aracılık görevi bulunmamaktadır. Finans kurumlarının alacaklarının cebri olarak ödeme planına bağlanması ve/veya uyarlanması ise, kanuni düzenlemeye mevdu olup konu TBMMnin takdirindedir.

Kaynak: Cnnturk