Çiftçilere Özel Hasat Zamanına Göre Konut Kredisi

29/05/2012

Çiftçiler paket kapsamında, tarla ve ekipman alımına yönelik Destek Kredisi, Konut Kredisi, Çiftçiye KEP’ten de yararlanabiliyor.

Çiftçinin bölgesel farklılıklarını ve üretim süreçlerini takip eden Garanti Bankası, hasat gelir zamanına göre de kredi düzenlemesi yapıyor.

Önümüzdeki yıllarda tarımın öneminin giderek artacağı düşünüldüğünde tarım konusunda bankaları yoğun bir rekabet bekliyor. Tarımla uğraşan müşteriye hizmet sunmak için, ürünlerin özelliklerini hatta aynı ürünün bölgesel farklılıklarını ve üretim sürecini iyi bilmek gerekiyor. Garanti Bankası olarak değişen kavramları yakından takip ederek, tarım sektörü stratejisini bu çerçevede oluşturduklarını söyleyen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, hükümet programlarının, kalkınma planları ve orta vadeli programlarda özel bankaların finansmanındaki rolünün artırılacağına dair maddelerin yer almasıyla beraber özel bankaların tarım finansmanına ilgisinin arttığını vurguladı.

Yılda Bir Ödemeli Kredi

Tarım Sektörüne Destek Paketi’nde 60 aya varan vadelerle oto, traktör, biçerdöver alımının finansmanının yanı sıra hasat dönemine uygun vadelerle yılda bir ödemeli krediler, Ekin Kart, TMO Makbuz Senedi Kredisi, Sera Kredisi, Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortası olduğunu söyleyen Karadere şu bilgileri verdi: “Çiftçiler paket kapsamında, tarla ve ekipman alımına yönelik Destek Kredisi, Konut Kredisi, Çiftçiye KEP’ten de yararlanabiliyor. Değişik konularda kredi alternatifleri de sunuyoruz.” Garanti Bankası, ürün ön finansman kredisiyle, tarım işletmelerinin üretim dönemi öncesindeki tarımsal girdi ihtiyaçları karşılanıyor. Çiftçilere yılda bir ödemeli ve beş yıla varan vadelerle oto ve traktör kredileri veriliyor ve modern sera yapımına yönelik yatırımlarda, 7 aya kadar ödemesiz, 36 aya varan vadelerle sera kredisi tesis ediliyor.

5 – 7 Yıl Vade

Garanti Bankası, sadece tarımsal üretim dönemi içinde değil tarımsal üretim sonrasında elde edilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması döneminde de tarımsal işletmelere ihtiyaç duyabilecekleri finansal desteği sağlıyor. Özellikle son yıllarda uygulanmaya başlanan hibe programları çerçevesinde yatırımcıların ihtiyaç duydukları eş finansman desteğini sağlıyor.

Kaynak: Sabah