Denizbank - Yüzde 100 Konut Kredisi ve Konut Peþinat Kredisi

31/01/2006

Denizbank, kredi yoluyla konut sahibi olmak isteyen ancak peþinat sýkýntýsý çekenler için, iki yeni uygulamaya imza atýyor.

Denizbank, Yüzde 100 Konut Kredisi ile konut ekspertiz deðerinin tamamýný 10 yýl vade ve 1,30 faiz oraný ile kredilendiriyor. Denizbank'ýn Konut Peþinat Kredisi'nin faiz oranlarý ise daha avantajlý. 1,09 faiz oraný ile kullanýlabilecek Konut Peþinat Kredisi'nde vadeler 8 yýla kadar uzatýlabiliyor. Denizbank konutun ekpertiz deðerinin azami yüzde 25'ine Konut Peþinat Kredisi veriyor. Kredi kullanýmýndan 45 gün sonra baþlayan geri ödemeler ise sabit taksitlerle yapýlabileceði gibi esnek ödeme planlarý da kullanýlabiliyor.
Kaynak: milliyet