Devlet Deprem Sigortası Yaptırmayana Konut Kredisi Vermeyecek

29/06/2012

TBMM’den geçen Afet Sigortaları Kanunu’na göre, deprem sigortası yaptırmayanlar devletin, konut kredisi ve deprem konutu yardımlarından faydalanamayacak.

TBMM’den geçen Afet Sigortaları Kanunu’na göre, deprem sigortası yaptırmayanlar devletin, konut kredisi ve deprem konutu yardımlarından faydalanamayacak. DASK’ın teminatları genişlerken, şirketlerin veremediği teminatlar için sigorta veya reasürans teminatı da DASK tarafından karşılanacak.

Zorunlu deprem sigortasına yeni düzenleme getiren Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı Meclis’ten geçti ve Resmi Gazete’de yayınlanıp 12 yıl sonra yasalaştı. Ağustos ayından itibaren kanun yürürlüğe girecek ve kanunun yürürlüğe girmesiyle zorunlu deprem sigortasında önemli değişiklikler olacak. Bugüne kadar sadece tapu işlemlerinde deprem sigortası zorunluluğu istenirken, kanunla birlikte su ve elektrik abonelik işlemlerinde de önce sigorta yaptırılması istenecek.

Deprem sigortası yaptırmayanlar, herhangi bir depremde devletin, konut kredisi verme ve deprem konutu yapma yardımlarından faydalanamayacak. Kanun, sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlük bulunan çeşitli afetler sonucu oluşabilecek maddi zararların ve can kaybının karşılanmasını sağlamak amacıyla sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin esasları da belirliyor. Kanun ile zorunlu deprem sigortası kapsamı yeniden belirlenirken, binalarda depremin neden olduğu maddi zararlarla deprem sebebiyle ortaya çıkan yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşan zararlar da teminat altına alınıyor.

Sigortasız Kalmanın Önüne Geçildi

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni yasayla DASK’ın faaliyet alanında değişiklik oldu. DASK’ın faaliyet alanı diğer doğal afetleri içerecek şekilde genişletildi. DASK, adını daha iyi yansıtan bir kapsama kavuşmuş oldu. Ancak DASK’ın diğer doğal afetler için teminat vermesi bazı şartların gerçekleşmesine bağlandı. Sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda sel, yer kayması, fırtına ve benzeri doğal afetler için kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde DASK tarafından teminat verilebilecek. Bu teminat, duruma göre doğrudan sigorta teminatı veya sigorta şirketlerine reasürans teminatı olabilir. Bu düzenlemeyle amaçlanan, doğal afet riskleri bakımından sigorta piyasasında yaşanabilecek boşlukları DASK’ın doldurması ve vatandaşlarımızın sigortasız kalmasının önüne geçilmesidir” dedi.

Kaynak: Sigortacı Gazetesi