Devlet Yanlış Verilen Krediye Seyirci Kalamaz

17/05/2012

Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı, yanlış yere verilen krediye devletlerin kolay kolay seyirci kalamayacağını belirtti.

Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı: Yanlış yere kredi verildiyse buna devletler kolay kolay seyirci kalmazlar.

İstanbul'da Küresel Finansal Reformlar Konferansı'nda konuşma yapan Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı, "Kriz gelişmekte olan ülkelerde geçici etkiler yaptı. Gelişmekte olan ülkeler krize karşı daha dayanıklı" dedi.

Başçı şöyle devam etti: Küresel krizin, gelişmiş ülkelerde nispeten daha kalıcı etkileri gözlendi. Bunun nedenleri konusunda zihin egzersizi yapılacak olursa, anahtar kelime 'krize karşı dayanıklılık'tır. Gelişmekte olan ülkelerde krize karşı bu yıllarda daha dayanıklı yapı olduğunu görüyoruz. Kriz sonrası mali önlemleri hızlı alan ülkelerde toparlanma daha hızlı oldu. Aşağı yönlü riskler gelişirse manevra alanımız var. Mali sistemin gelir dağılımını düzeltici yönde çalışması mümkündür.

Karşılıksız Para Basma

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bankacılık sisteminin karşılıksız para basması konusuna işaret ederek, ''Sistem, yanlış yere kredi verdiyse, bilerek veya bilmeyerek, bireysel olarak veya sistemik olarak, o zaman o para karşılıksız. Çünkü o kredi bankaya dönmeyecek. Böyle durumlarda devletler kolay kolay seyirci kalmazlar. Bankaların gereken sermayelendirme ihtiyacını bir şekilde karşılarlar ve vatandaşın mevduatını bir şekilde korurlar. Fakat bunun kamu maliyesi, kamunun borç yükü üzerinde çok ağır bir maliyeti olur. Aslında bu, gelir dağılımıyla ilgili birşey. Konuyla hiç alakası olmayan birinin, bir vergi mükellefinin birden bire yükü artmış olur'' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ''İyi finans ile kötü finansı nasıl ayırt edebiliriz? Dayanıklılık, şoklara karşı direnç bunun sadece bir boyutu. Diğer boyutları nedir diye düşündüğümüzde, finans sisteminin, mali sistemin verimliliği ve üretimi desteklemesi gerekir, artırıcı yönde çalışması gerekir. Bu, üzerinde çok fazla tartışma ihtiyacı olmayan bir konu. Dünya çapında bütün akademisyenler, bütün politika yapıcılar, bütün ülkeler bu konuda bir fikir birliği içinde olurlar'' diye konuştu.

Mali Sistem Gelir Dağılımını Düzenlemeli

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, mali sistemin, gelir dağılımını bozucu değil dengeleyici, hatta düzeltici yönde çalışması gerektiğine dikkati çekerek, ''Bu mümkün müdür? Evet mümkündür. Nasıl mümkündür? Mantıklı, sağlıklı gözetim ve denetim ile mümkündür'' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, gelişmiş ülkelerin kriz geçtikten sonra tekrar oturup finansal sistemin zafiyetlerini nasıl giderebilecekleri yönünde çalışması gerektiğini belirterek, ''Kısmen zaten bu yapılıyor. Basel III, kısmen bununla ilgili bir düzenleme. Uygulama tarihinin 2019'a kadar ertelenmiş olması, bir yerde 'Bu krizin etkileri geçtikten sonra sıkılaştırıcı önlemleri alalım' şeklinde anlaşılabilir'' dedi.

Kaynak: Cnn Türk