Dünyada bankalar rekor zarar ederken bizimkiler niye çok kârda?

03/03/2008

Dünyanın önde gelen dev bankaları mortgage krizi nedeniyle milyarlarca dolar zarar yazarken, Türk bankaları güçlü mali yapıları ve likit yapısıyla 2007 yılını kârlı kapattı.

Global dalgalanma nedeniyle yabancı bankaların yaşadığı likidite sıkıntısına rağmen Türk bankaları oldukça likit durumda. Ancak yurtdışında yaşanan dalgalanma ve ABD’de olası resesyon nedeniyle Türk bankacılık sisteminin aynı kârlı büyümesini 2008 yılında sürdüremeyeceği belirtiliyor. Global dalgalanmanın Türk bankalarına etkisi ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerle ilgili Anadolubank Genel Müdür Yardımcısı Berkan Tamer ile konuştuk: Global krize rağmen Türk bankalarının kârlı büyümesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun birkaç ana sebebi var. Birincisi; Türk bankacılık sektörü 2001 krizinin ardından BDDK’nın gözetimi ve denetiminde mali yapısını çok güçlendirdi. İkincisi; Türk bankacılık sisteminde çok fazla yapılandırılmış ürün ve subprime olarak adlandırılan kredi değerliliği düşük mortgage kredileri yok. Yabancı bankaların aktif komposizyonu içerisinde taşıdıkları varlıklarda CDO denilen çok fazla yapılandırılmış ürün vardı. Bunların tamamında fiyat düşüşlerinden kaynaklanan zararlar yazıldı. Yani; ödeme gücü yeterli olmayan çok fazla sayıda kişiye kredi verilmiş. Türk bankacılık sektörünün aktiflerinin ise neredeyse tamamı lokal aktifler. Uluslar- arası yatırım Türk bankacılık sektöründe çok çok kısıtlıdır. ABD orijinli subprime krediler bulunmadığı için Türkiye’deki bankaların karşılık ayırması gerekmedi ve bu yüzden kârlılıkları yüksek çıktı. Türk bankalarının 2007 kârlılıklarında hangi kalemler etkili oldu? Menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri geçmiş yıllara göre düşük. Ağırlıklı olarak bireysel krediler ve KOBi kredilerinin toplam aktifler içerisindeki payı artıyor. Kredilerden alınan faizler de kârlılığa ciddi katkı yapıyor. Ancak 2008 yılında geçen yılki kârlılıkların devam edeceğini düşünmüyorum. -------------------------------------------------------------------------------- 2008’DE KÂRLAR BİRAZ AZALACAK Global likidite sıkıntısı bankaların 2008 kârlarını nasıl etkileyecek? Türk bankacılık sektörü iki şekilde kendisini fonlayabiliyor. Sendikasyon-seküritizasyon kredileri ve mevduatlar. Seküritizasyon piyasası artık bitti. Sendikasyonlarda ve mevduatta maliyet yükselecek. Fon maliyetinin artması, faiz gelirlerinin düşmesi demek. Aynı zorluklar reel sektör için de geçerli. Onlar da Türk bankalarına dönecek. Kısıtlı kaynak var. Firmaların kârlılıklarını etkileyecek. Bu da firmaların finansal darboğaza girmesine sebep olursa bu sefer bankalar kredilerini geri çağırabilir. Bu da sektörde temerrüt oranını artırır. Türk bankaları sorunlu kredi alacakları için karşılık ayıracağı için kârlılık azalacak. Ayfer ARSLAN
Kaynak: Akşam