Emlak vergisi oranları mutlaka düşürülmeli

13/10/2008

Maliye Bakanlığı'nın Yeni Gelir Vergisi Kanun Taslağı üzerinde çalıştığını basından takip ediyoruz

Emlak vergisinde takdir komisyonlarının yapısı yeniden düzenlenerek Maliye Bakanlığı temsilcisine yer verileceği, değer tespit kriterlerinin değiştirileceği, kat irtifaklı tapularda iskan ruhsatı alınmamış ve cins tashihi yapılmamış arsa nitelikli yerlerde hiç ruhsatsız olsa da bina olduğu kabul edilerek bina vergisi alınacağı, kentsel rantların vergilendirilmesine dönük işlemler yapılacağı söyleniyor. Emlak vergisi ve Vergi Usul Kanunu'na göre halen emlak vergisi değerlerini takdir eden komisyonda ve değerleri kontrol eden merkez komisyonunda Maliye'yi defterdar veya vekili temsil etmektedir. Emlak vergisinde çarpıklık henüz devam ediyor. Takdir komisyonu üyelerinde yeterli uzmanlık yoktur. Ayrıca değer tespitlerinin hangi kriterlere göre yapılacağı da belli değildir. Emlak vergisi değeri kadar etmeyen veya gerçek değerinin birkaç katı altında emlak vergisi olan gayrimenkullere sıkça rastlamaktayız. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen 'Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı' sisteminden faydalanılması doğru olur. Değer tespitlerinin ise SPK tebliği ile kabul edilmiş olan 'Uluslararası Değerleme Standartları'na göre olması gerekir. Standartlara uygun hazırlanan değer listeleri ilgili kurum ve komisyonların görüşlerine sunulmalı, itirazlar incelenmeli, daha sonra dava hakkı saklı kalmak üzere kesinleştirilmelidir. İskansız binalarda ve gecekondu yapılarda elektrik ve su abonesi yapılmış olmak kaydıyla değer tespit listelerinde bina olarak belirtilip bina vergisi alınabilir. Ancak devletin kaçak ve kanunsuz yapı olarak nitelediği binalardan vergi alması, onları da bir ölçüde yasal bina olarak kabul etmiş olması anlamına gelecektir. Büyük kentlerimizdeki binaların yüzde 50’si iskansız veya kaçaktır. Bunları da bina vergisinin dışında tutmak büyük vergi kaybı ve kayıtdışılık yaratmaktadır. Emlak vergilerinde gayrimenkullerin gerçek bedellerini belirleyelim. Boş arsalardan özellikle mücavir sahalardaki imara girmiş arazilerden yüksek emlak vergisi alınmaktadır. Büyükşehir statüsündeki kentlerimizde emlak vergisi 2 kat olarak alınmaktadır. Emlak vergilerinin anlam kazandığı yerler ise Büyükşehir alanlarıdır. Büyükşehir, küçük şehir ayrımı kalkmalı verginin değerine göre oranla ödenmelidir. Emlak vergisi oranlarını düşürmeliyiz. Kentsel rantların vergilendirilebilmesi açısından en önemli konulardan birinin de imar düzenlemelerinin yüzölçümü odaklı değil, 'eş değerlilik' esasına göre yapılması olacaktır. Düzenleme öncesi değeriyle sonrasındaki artan değerler uzman kurumlarca belirlenmeli ve rant vergilendirilmelidir. Mecliste bekleyen 'Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı'nın acilen çıkartılması gerekmektedir. Tapu defterlerine 'Değeri' sütunu ilave edilmeli ve satışlar bu değer üzerinden yapılmalıdır. Türkiye’nin gayrimenkul değer haritası çıkartılmalıdır. Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarında bu konuların dikkate alınacağını umarız.
Kaynak: Milliyet