Erzurum'da 395 Milyon TL Konut Kredisi Kullanıldı

16/08/2013

Erzurum'da bireysel bankacılık bazında, 2013 yılının ikinci üç aylık döneminde 60,7 milyon TL taşıt kredisi, 395,3 milyon TL konut kredisi kullanıldı.

Finansal Türkiye Haritası 2013 ikinci dönem verilerine göre 2013 yılının Nisan-Haziran döneminde Erzurum'da kişi başına 4 bin 922 TL nakdi kredi, bin 306 TL tasarruf mevduatı, 140,2 TL takipteki alacak, 2 bin 537 TL kişi başı toplam mevduat düştü. Ocak-Mart ayma göre kişi başına takipteki alacak miktarı yüzde 0.11 oranında arttı.

Erzurum'da bu yılın altı aymda ildeki banka şubesi sayısı 66 olarak kaydedildi, şube başma düşen nüfus ise 11 bin 797'den 11 bin 790'a düştü. 2013 yılının Nisan-Haziran aylarım kapsayan ikinci döneminde Erzurum'da bankalardan kullanılan nakdi kredi miktarının 3 milyar 939 milyon TL, nakdi kredi miktarının 3 milyar 830 milyon TL, takipteki kredi alacaklarının 109 milyon 143 bin TL, gayri nakdi kredilerin ise 398,9 milyon TL olduğu kaydedildi. Tasarruf mevduatının 1.016 milyar, diğer mevduatın ise 958 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı. Verilere göre, Erzurum'daki tasarruf mevduatının Türk Lirası toplamı 720,6 milyon TL olurken, döviz tevdiat hesabı cinsinden mevduatın ise 296,2 milyon TL'yi bulduğu belirtildi. Türk Lirası cinsinden diğer mevduatın 908.6 milyon TL, döviz cinsinden 49.4 milyon TL, toplam mevduatın ise 1.9 milyar TL olduğu kaydedildi.

395,3,2 Milyon TL Konut Kredisi Kullanıldı

Erzurum'da bireysel bankacılık bazında, 2013 yılının ikinci üç aylık döneminde 60,7 milyon TL taşıt kredisi, 395,3,2 milyon TL konut kredisi kullanıldı. Kredili mevduat hesabınm 32,8 milyon TL olarak kaydedildiği ilde diğer tüketici kredileri tutan ise 794,8 milyon TL olarak kaydedildi. Erzurum'da bireysel kredi kartıyla gerçekleyen kredi miktarı da 406 milyon TL'ye ulaştı. FİNTÜRK verilerine göre takipteki taşıt kredisi 1.3 milyon TL, takipteki konut kredisi miktarı 2,01 milyon TL, takipteki diğer tüketici kredileri de 16,3 milyon TL oldu.

Kredi Performansı

Erzurum'da, Toplam Nakdi Kredi Toplam Mevduat Oranı yüzde 199,4, Toplam Nakdi Kredi Tasarruf Mevduatı Oranı yüzde 387,4, Takipteki Alacaklar Toplam Nakdi Kredi Oram yüzde 2.7, Konut Kredisi Performans Oranı yüzde 0,51, Taşıt Kredisi Performans Oranı yüzde 2,1, Diğer Tüketici Kredileri Performans Oranı yüzde 1.94 olarak gerçekleşti.

Sektörel Kredi Performansı

Diğer sektörler bazında ise Gıda Meşrubat ve Tütün Kredi Performans Oranı yüzde 9,5, İnşaat Kredi Performans Oram yüzde 2,6,Finansal Kuruluşlar Kredi Performans Oranı yüzde 11,6, Tekstil ve Tekstil ürünleri Kredi Performans Oram yüzde 9.2, Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kredi Performans Oram yüzde 3,5, Turizm Kredi Performans Oram yüzde 6,2, Ziraat ve Balıkçılık Kredi Performans Oranı yüzde 2.4, Eneıji Kredi Performans Oranı yüzde 0,5, Metal ve işlenmiş Maden Kredi Performans Oranı yüzde 27 olarak kaydedildi.

Kaynak: Gazetea24