Ev sahibine tapu, kiracılara ev

25/12/2008

Halktan hiç kopmayan, sadece seçim zamanı değil, her gün ilçeyi adım adım gezip, sorunlara çözüm projeleri üreten CHP Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Gökan Zeybek, başkanlık koltuğuna oturduğu zaman ilk icraatının İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’nden kaynaklanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak olduğu müjdesini verdi.

Kiracıları, uzun vadeli, uygun şartlarda taksitle ev sahibi yapacağını söyleyen Gökan Zeybek, “Anayasa’nın 57’inci maddesi, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmünü içerir. Burada devletin görevi, vatandaşın evini başına yıkmak değildir” dedi. Vatandaşlar korku içinde Sarıyer’de 18. Madde ile ilgili olarak büyük sıkıntı bulunduğunu belirten CHP Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Gökan Zeybek, “Bu madde genel anlamda planlandığı gibi uygulanmıyor. Uzun zamandır bölgede yaşayan vatandaşlar, belediyenin 18. Madde’yi bahane ederek, konutlarına ve arazilerine el koyma çabası içerisine girebileceğinden korkuyorlar” dedi. İskan sıkıntısı ortadan kalkacak Sarıyer’in çoğu bölgesinde kooperatiflere ait olan yerlerin tapularının dağıtılmadığını ve bunun da vatandaş üzerinde sıkıntı yarattığını belirten Zeybek şöyle konuştu: “Örneğin Zekeriyaköy, Maden, Darüşşafaka, İstinye gibi, Sarıyer’in neredeyse tamamı böyle. Binlerce konut yapılmış ama iskanı yok. İskan sorununu ben çözeceğim. Vatandaş, kat mülkiyetini alınca müstakil tapusuna kavuşacak. Ona kavuşunca da koşullar değişiyor. Başka olanaklar çıkıyor. Kooperatiflerin üyeleri en masum insanlardır. Birilerinin rant için yaptıklarının cezasını, 15 - 20 yıl para ödeyerek zar zor ev sahibi olabilmiş insanlardan çıkarılmasına izin vermeyeceğim. Vatandaş burada mağdur olmuştur ve bu sorunu ben çözeceğim.” İmar ıslah, tapu çalışmaları Gökan Zeybek, tapu sorununu nasıl çözeceğini de açık bir dille anlattı: “Mülkiyeti kişiye ait müstakil tapulu arazilerde parsel boyutları imar parseli asgari standartlarına uyar ise, imar uygulaması sırasında imar parseline dönüştüreceğim. Üzerindeki ruhsatsız yapılar da, parsel boyutu ile ilişkili olarak, imar yapılanma koşullarını sağlar ise, iskana ve ruhsata bağlanacak. Aksi taktirde mal sahibi tarafından yenilenmek istendiğinde, imar plan koşullarına göre yenilenecektir.” Zeybek, mülkiyeti hisse tapulu olan arazilerde de öncelikle imar ıslah çalışmaları yapılarak yurttaşların zarar görmesi engelleneceğini söyledi. Zeybek, “Mülkiyet hakkı kadar ya da daha azı ile tapu sahibi tarafından arazi üzerine imara aykırı olarak yapılmış olan yerlerde, imar ıslahtan başka bir uygulama yapılacaksa, imar parseli koşullarını sağlayabiliyorsa imar parseline, sağlayamıyorsa ikinci bir şahısla (komşusu ile) birlikte imar parseline dönüştüreceğim. 18. Madde, rantçıların değil burada 40 yıldır yaşayanlardan yana uygulanacak, kimse tanımadığı şahıslarla ortak yapılmayacak. Mülkiyetleri koruma altına alınacak. Bu arazide hissesi olduğu halde yapı yapmamış, bu nedenle de yer bulamayan kişi belediyeden alacaklı hale getirilerek mağduriyeti önlenecek. Şagili, hissesinden fazla ise, imar parseli boyutlarını da sağlamıyorsa, yine komşuları ile birlikte imar parseli kuracak şekilde küçük bir hisseli parsel oluşturulacak. Bu parsellerde hissedar olanların, hisseleri oranında mülkiyetlerini, yapıları yeniden tamamlanana kadar korumaları sağlanacaktır” dedi. Gecekondulara büyük müjde Mülkiyeti belediyede olup üzerine gecekondu bulunan yapıların çözümünün Büyükşehir Belediyesi’nden, Hazine arazilerinin ise Milli Emlak’ten geçtiğini anlatan Gökan Zeybek, düzenleme yapılarak, gecekondu sahiplerine imar durumları iyileştirilmiş arsaların, emlak bedeli üzerinden uzun vadeli, taksitle satılacağını söyledi. Zeybek, imar planında yeşil alanda kalan şagiller olduğu taktirde ise, bunları da aynı yerde konut yaparak çözeceğini ifade etti. Mülkiyeti, vakıf veya üniversitelere ait olan arazilerdeki sorunun da düzenleme, trampa ve satın almalardan sonra çözüleceğini belirten Zeybek, “Tüm bu koşullarda yerler satın alınamıyorsa, belediye, buralardaki insanlara ucuz ve uzun ödeme planlı konutlar ürettikten sonra hak sahiplerinin kullanımına sunulacaktır” dedi. Deprem korkusuna son Gökan Zeybek, “Hedefim, deprem kaygısı taşımayan bir Sarıyer” dedi, projesini şöyle anlattı: “Deprem riski yaşayan alanların imar sorununu çözeceğiz. Sarıyer deki tüm binaların deprem envanteri çıkarılacak, onarıma izin verilecek, iskan edilemeyecek olanların imar şartlarına göre yenilenmesi sağlanacak. Kat mülkiyetinden kaynaklanan anlaşmazlıkların giderilmesi için Belediyemiz arabuluculuk yapacak, yargıya intikal eden anlaşmazlıkların çözümü uzadığı için, ‘İmar Mahkemeleri’ kurulması için çaba gösterilecektir. Deprem sonrası için yol, altyapı, sağlık, güvenlik, itfaiye gibi hizmetler ihmal edilmeksizin tam hazır hale getirilecek.”
Kaynak: Haber Türk