Faiz ve Ücret Değişikliği 30 Gün Önceden Bildirme Zorunluluğu

21/05/2013

Bankalarla müşterilerin ilişkilerine yeni düzenlemeler getirecek tebiliğler 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti'nin çalışma esasları ve bankacılık sözleşmeleriyle ilgili iki yeni tebliğ yayınladı. Müşteri lehine yapılan değişikliklerle müşterilerin alacakları ürün ve hizmetler hakkında önceden açıkça ve doğru şekilde bilgilendirilmesi hedefleniyor. Bankalarla müşterilerin ilişkilerine yeni düzenlemeler getirecek tebiliğler 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bankalar Birliği tarafından çıkarılan tebliğlere göre bankalar artık her ürün veya hizmet için müşterinin talebini alacak. Sözleşmelere gelen şekil şartı ile tüketici kredisi sözleşmeleri ve kredi kartı sözleşmeleri en az 12 punto ve koyu siyah harflerle yazılacak.

Tebliğde, yapılacak d Sözleşmeye ek olarak, müşterilere maddi yükümlülük doğuran hususların belirtildiği bir bilgi formu letilecek. Faiz ve ücretlerdeki değişiklikler müşteriye en az 30 gün önce bildirilecek. Müşterinin bildirim üzerine 10 gün içinde hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı olacak.

Hesap İşletim Ücretleri

Müşteriye hesabını kapatma hakkı tanınacak. Tebliğe göre, minimum 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplardan ücret alınmadan önce, müşteriye 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın hesabı kapatma hakkının bulunduğu aksi takdirde bankanın ücret tahakkuk ettirebileceği ve/veya ürünü/hesabı/hizmeti kapatılabileceği hususunda bilgilendirme yapılacak.

Hakem Heyetine Başvuru Süresi Uzatıldı

Mevduat sahiplerinin Hakem Heyeti'ne başvuru süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı. Başvurunun Hakem Heyetine iletilme süresi ise 1 yıldan 2 yıla çıkarılırken, müşteri Hakem Heyeti'nin başvuruyu sonuçlandırma süresi de 30 günden 90 güne çıkarıldı.

Kaynak: KrediPazarı