Faizde değişiklik için tüketicinin onayı şart

02/10/2007

Konut kredilerini yeniden yapılandırmanın tüketicinin izniyle yapılabileceğine dikkat çeken Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, toplam maliyet unsuruna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, konut kredilerini yeniden yapılandırmak isteyen tüketicileri, toplam maliyet unsuruna dikkat etmeleri konusunda uyardı. Konut kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir açıklama yapan Çağlayan, tutsat (mortgage) olarak adlandırılan konut kredilerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın Kanun ile Sanayi Bakanlığına verilen Türkiye Bankalar Birliğinin de görüşü alınarak "Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi" yetkisi çerçevesinde hazırlanan yönetmeliğin, 29 Eylül 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Çağlayan, yeniden yapılandırmada temel kriterin, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması, hesabını iyi yapması olduğunu belirterek, “Yeniden finansman esnasında vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gereken en önemli unsur toplam maliyettir. Bakiye borç tutarı, kalan vade, faiz yüzdesi ve ödenmesi gereken tutar ile borcun yeniden finansmanında tüketiciye toplam maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır” dedi. Tablolar tüketiciye verilecek Çağlayan, söz konusu yönetmelik çerçevesinde, kredi veren kuruluş ile kredi kullanan tüketici arasında yapılan Konut Finansmanı Sözleşmesi'nde, tüketicinin başvurusu ya da tüketicinin yazılı izni şartıyla, "kredi faiz oranlarında, vadesinde, faiz türünde değişiklik yapılması, aynı ev teminat gösterilerek birden fazla konut kredisi alınmışsa bunların tek konut kredisi ile birleştirilmesi, konut finansmanı kuruluşunda veya belirtilen para biriminde değişiklik yapılması” konularında yeniden yapılandırmanın gerçekleştirilebileceğini anımsattı. Çağlayan, konut finansmanının yeniden yapılandırılmasında; tüketicinin talebi ya da finansman kuruluşunca yapılandırma istenmesi hallerinde ise tüketicinin yazılı onayının alınması, ve yeniden finansman öncesi ve sonrasına ait karşılaştırmalı tablonun tüketiciye yazılı olarak verilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Eski kredi kapatılabilir Çağlayan, konut finansmanının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemenin, tüketiciler açısından çok önemli değişiklikleri içerdiğini ifade etti. Çağlayan, "Getirilen değişiklikleri örnekle açıklamak gerekirse, bir vatandaşımızın herhangi bir konut finansman kuruluşundan 100 bin YTL'lik, 5 yıl vadeli ve aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla konut kredisi kullandığını kabul edersek; faiz oranlarının örneğin yüzde 1'e düşmesi halinde, kredinin vadesi bitmeden karşılıklı mutabakat ile faiz oranı yeniden belirlenebilecektir. 5 yıl vade yine karşılıklı mutabakatla değiştirilebilecek, örneğin 8-10 ya da 15 yıllık vadeler geçerli olabilecektir" dedi. Gelişen ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, sabit faizden değişken faize ya da değişken faizden sabit faize geçilebileceğine dikkat çeken Çağlayan şunları söyledi: "Tüketici, bir başka bankanın koşullarının toplam maliyet olarak lehine olması halinde, bir başka bankadan daha iyi koşullarda kredi alarak, eski kredisini kapatabilecek ve finansman kuruluşu değişerek kredisi yeniden yapılandırılmış olacaktır. Tüketicinin kredi kullandığı para birimi cinsinde değişiklikler yapılabilecektir." Yeniden yapılandırmanın mümkün olduğu konular * Kredi faiz oranında değişiklik yapılması. * Kredinin vadesinde değişiklik yapılması. * Sözleşmede belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması. * Birden fazla kredi alınmışsa bunların tek kredi ile birleştirilmesi. * Konut finansmanı kuruluşunda değişiklik yapılması. * Para biriminde değişiklik yapılması.
Kaynak: Referans Gazetesi