Gayrimenkulde satılacak

06/07/2009

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, 3 milyon lira tahmini bedelle tarla satacak.

Avcılarda bulunan 4 bin 218 metrekare alanlı tarlanın ihalesi, ''açık teklif usulü'' ile 3 Ağustos 2009 tarihinde saat 14.00'te Başkanlıkta yapılacak. Geçici teminat bedeli 600 bin lira olarak belirlenen ihalede satış bedeli, 1/4'ü peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 1 yıl içinde en az 2 taksit ödenecek şekilde toplam 2 yıl içinde ödenebilecek. Şartname, Dairenin internet adresinde görülebilecek. NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Nilüfer Belediye Başkanlığı da 1 milyon 470 bin lira tahmini bedelle taşınmaz satacak. Konut Dışı Kentsel Çalışma alanında kalan Özlüce mahallesindeki 2 bin 451 metrekare alanlı taşınmazın ihalesi, ''kapalı teklif artırma usulü'' ile 22 Temmuz 2009 tarihinde saat 14.00'te Belediyede yapılacak. Geçici teminatın 44 bin 100 lira olarak belirlendiği ihaleye ilişkin doküman, Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Bürosunda görülebilecek. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü de Beyoğlu'nda bulunan kargir Kozluca Hanı depo ve garajı ile bir başka parselde bulunan iki depo ve garajı, inşaat yapım karşılığında 49 yıllığına kiralanmak suretiyle yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ''kapalı teklif usulü'' ile kiralayacak. Muhammen bedelin 26 milyon 961 bin 320 lira olarak belirlendiği ihale, 21 Temmuz 2009 tarihinde saat 14.00'te Müdürlükte yapılacak. Şartname, aynı yerde görülebilecek. (AA)
Kaynak: Sabah