Hayat krediden sonra da sigortalı

20/11/2008

Kredi alırken hayat sigortası yaptıranların, kredi ödemesi bitince sigortaya devam etmediğini söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erkan, hayat sigortasının faydalarının krediden sonra da devam ettiğine dikkat çekti

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erkan, ülkemizde hayat sigortalarına hak ettiğinin çok altında rağbet olduğunu söyledi. Erkan, hayat sigortası primlerinin milli hâsılaya oranının yüzde 0,2 olduğunu ve bunda sigorta bilincinin henüz istenilen seviyelere ulaşamamış olmasının etkisinin büyük olduğunu kaydetti. Erkan şöyle devam etti: “Kredili hayat sigortasını ele alacak olursak, kredi ile birlikte hayat sigortası yaptıran bir kişi, kredi süresi bitince sigortaya devam etmiyor. Çünkü kişi hayat sigortasını sadece kredi almak için bir zorunluluk olarak görüp, sadece bu nedenle yaptırmış. Kredi süresi sonunda bu zorunluluk ortadan kalkınca kişi poliçeyi iptal ettiriyor. Yani, belki de hayat sigortası ürününün kendisine sağladığı faydanın farkında bile değil. Bu örnekten de anlaşıldığı üzere, sektörün gelişmesi için sigorta bilincinin oluşması büyük önem arz ediyor ve bu konuda hem sigorta şirketlerine ve hem de kanun koyucuya büyük görevler düşüyor.” 2008 yılı ilk çeyreğinde hayat branşında toplam sigortalı sayısında yüzde 9’luk düşüş yaşandığını ifade eden Erkan, “Hayat sigortalarında yaşanan bu aşağı yönlü eğilimde hiç kuşkusuz ABD ve dünya finans piyasalarında yaşanan çalkantıların önemli etkisi bulunmaktadır. Bu olumsuz hava iç talebi de etkilemiş, buna bağlı banka kredi hacminde daralmalar yaşanmıştır. Yani, hayat sigortalarında gözlemlenen azalışa banka kredi hacmindeki daralma da önemli etkide bulunmuştur. Ancak ekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte 2008 yılsonunda poliçe sayısında azalma olması beklemiyor, hatta artış olacağını düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: Akşam