Hayat Sigortası Lüks Değil İhtiyaç

22/06/2012

Hayat sigortalarında ana teminat vefat teminatı olmasına rağmen ürünün özelliğine göre sigortalılara maluliyet, işsizlik, tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar gibi farklı teminatlar da sunulabiliyor

Finans Emeklilik Genel Müdürü Ajlan Sözütek, özünde BES’in ve hayat sigortalarının işlevinin birbirinden farklı olmakla birlikte her birinin bireylere sağladığı ayrı ayrı önemli faydaları bulunduğunu vurguladı.

Hayat sigortalarında ana teminatın vefat teminatı olduğunu söyleyen Sözütek, ürünün özelliğine göre sigortalılara maluliyet, işsizlik, tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar gibi farklı teminatlar da sunulabildiğini belirtti. Sözütek sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde kamuoyunun aşina olduğu ve daha yaygın olarak kullandığı hayat sigortası ürünleri, banka kredilerine bağlı olan ürünlerdir. Bu ürünler, temelde bankadan kredi kullanmış olan bir sigortalının vefat, maluliyet benzeri istenmeyen bir yaşamsal risk ile karşılaşması halinde, kredi taksit geri ödemelerinin sigorta poliçesi şartları dâhilinde tazmin edilmesini sağlar. Bu sayede geride kalan aile fertleri böyle bir mali yükümlülük altına girmemiş olur. Hayat sigortası yaptırmak bir lüks değil, hepimiz için bir ihtiyaç ve hatta önemli

Kaynak: Star