HSBC - Kredinizi bugün alýn, ödemeye üç ay sonra baþlayýn

31/01/2006

HSBS'nin 'bu gün al, üç ay sonra ödemeye baþla' kampanyasý konut kredileri için de uygulanýyor.

Tamamý bitmiþ konutlar için kredi kullandýran HSBC, 360 aya kadar vade olanaðý saðlýyor.Aylýk yüzde 1,08 faiz oraný ile konut kredisi kullanabilen HSBC müþterileri ayrýca 'erken ödeme', 'ara ödeme' ve ödemelerini otomatik ödeme talimatýyla þubeye gitmeden gerçekleþtirme kolaylýðýndan da yararlanabiliyor.
Kaynak: milliyet