İpotek İşlemlerindeki Gecikme Bankaya Pahalıya Mal Oldu

02/07/2012

Yabancı para üzerinden konut kredisi kullanan bir tüketici, ipotek işlemlerinin birkaç gün gecikmesi sebebiyle uğradığı zararı tazmin etmek için bankaya dava açtı

Eskişehir İHA'nın verdiği bilgiye göre yabancı para üzerinden konut kredisi kullanan bir tüketici, ipotek işlemlerinin birkaç gün gecikmesi sebebiyle uğradığı zararı tazmin etmek için bankaya dava açtı.  Yargıtay 13. Hukuk Dairesince konu değerlendirilerek tüketicinin uğrağını zararın banka tarafından karşılanmasına karar verildi.

Eskişehir Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dilek Gündoğan, yabancı para üzerinden konut kredisi kullanan tüketicinin, ipotek işleminin birkaç gün gecikmesi nedeniyle oluşan kur farkının banka tarafından tüketiciye yansıtıldığını ve bankaya maddi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Gündoğan, açılan maddi tazminat davasında yerel mahkemenin, bilirkişi raporu doğrultusunda tüketicinin aleyhine karar verdiğini ancak kararın Yargıtay 13. Hukuk Dairesince temyiz edilerek bozulduğunu, ipotek işleminin gecikmesinden kaynaklanan kur farkının tüketiciye yansıtılamayacağını ve konuyla ilgili mağdur olan tüketicilerin mutlaka haklarını aramaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: KrediPazarı