İstanbul’daki iki evden birine ceza gelecek

21/05/2009

Neden olacak, İstanbul’daki konut ve işyerlerinin yüzde 70’i kat mülkiyetine geçmiş değil de onun için!..

Şükrü Kızılot - Mali Yaklaşım 28 Kasım 2009 tarihine kadar, her binadaki tüm kat malikleri bir araya gelecekler ve kat mülkiyetine geçme ile ilgili işlemleri tamamlayacaklar. Aksi halde, her kat maliki 1.000 TL "İdari para cezası" ödeyecek. Anlayacağınız, kat mülkiyetine geçme, kişinin kendi başına gerçekleştirebileceği bir olay değil. Sonuçta, İstanbul’daki 2 evden birinin kat maliklerine ceza gelmesi kaçınılmaz gözüküyor. TAPUNUZA BAKAR MISINIZ? Bu yazıyı okurken, gazeteyi birkaç dakikalığına masanın üzerine bırakıp, evinizin, büronuzun ya da dükkánınızın tapusuna bir bakar mısınız? Dikkatle bakın... Üzerinde "kat irtifaklı arsa tapusu" yazıyorsa, siz de yüzde 70’e dahilsiniz. Yani eviniz, büronuz ya da dükkánınız, kat mülkiyetine çevrilmiş değil. Ev, büro ya da dükkan alınırken, genellikle "kat irtifaklı arsa tapusu" veriliyor. Bu tapuya konutun ya da işyerinin metrekaresi değil, konut / işyeri başına düşen arsa büyüklüğü yazılıyor. Tapunuz da "arsa tapusu" oluyor. Ardından binanın iskanı alınıyor ve malikler o eve taşınıp oturuyorlar. Oysa iskan alındıktan sonra bir de "kat mülkiyetine geçme" işlemlerinin yaptırılması ve tapunun da buna göre değiştirilmesi gerekiyor. Müteahhitlerin çoğu, yakın zamana kadar binde 15 harç alınması ve diğer formaliteler nedeniyle, binanın kat mülkiyetine geçirilmesi işlemini yapmayıp, kat maliklerini kaderleriyle baş başa bıraktılar. Böyle olunca, özellikle eski binalarda daire ve dükkánların çoğunun tapusu "kat irtifaklı arsa tapusu" olarak gözüktü. Tapunuza baktığınız zaman, evinizin veya diğer gayrimenkulünüzün kat mülkiyetine geçirilmiş olduğunu görüyorsanız, bu yazıyı okumanıza gerek yok. İSKANINIZ VAR MI? Peki... Oturduğunuz evin, ya da büronuzun iskanı alınmış mı? Bu da çok önemli. İskanı da alınmamışsa, işiniz çok zor. Kat mülkiyetine geçme işlemlerini yaptırmaya başlayamıyorsunuz. Öncelikle iskan almanız gerekiyor. "Canım ne olacak onu da alırım" demeyin. Çünkü tek başınıza alamıyorsunuz. İskan almak pek öyle kolay da değil. 20 civarında formalitenin tamamlanması ve bina ile ilgili bu formaliteler için birkaç yüz bin lira ödenmesi gerekiyor. İskanınız varsa, nispeten şanslısınız. Kat mülkiyeti ile ilgili işlemlere başlayabilirsiniz. Hemen belirtelim, kat mülkiyeti ile ilgili işlemleri de tek başınıza yaptıramıyorsunuz. Binadaki tüm maliklerin bizzat veya birine (örneğin yöneticiye) vekalet vermek suretiyle başvuruda bulunması gerekiyor. OLAYIN DAYANAĞI "Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 sayılı Kanun" 28 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun ile konut ya da işyerlerine, yapı kullanma izni yani iskan alındıktan sonra, kat mülkiyetine çevrilme zorunluluğu getirildi. Kanuna eklenen Geçici 1. madde ile de eski binalarda bu sisteme yani kat mülkiyetine geçilebilmesi için, "iki yıllık bir süre" tanındı. İki yıllık sürenin bitim tarihi olan 28 Kasım 2009’a kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere de 1.000 TL "idari para cezası" kesilmesi öngörüldü. NE YAPILMASI GEREKİYOR? Yukarıda da belirttiğimiz gibi, olay; 28 Kasım 2007 tarihinden önce "kat irtifakı" kurulmuş ve üzerindeki yapı tamamlanıp iskan belgesi alınmış gayrimenkullerle ilgili. Bu gayrimenkullerin en geç 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçirilmesi gerekiyor. Bunun için kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin varsa yöneticinin, kat mülkiyeti kurulması için gerekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için, diğer kat maliklerine yazılı bildirimde bulunması gerekiyor. Yapılan bildirime rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, ilgili belediye tarafından 1.000 TL idari para cezası kesilecek. Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği gibi, olay son derece karmaşık. İyi niyetli kat maliki, kendi adına kat mülkiyeti işlemlerini yaptıramıyor. Bu çok önemli bir eksiklik. 20 daireli bir binada, maliklerden birine ulaşılamaması ya da o malikin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, kat mülkiyetine geçme işlemleri gerçekleşmiyor. Bunun, bir yasa değişikliği yapılmak suretiyle acilen düzeltilmesi gerekiyor...
Kaynak: Hürriyet