Kat mülkiyeti olmayan binalara ceza geliyor

05/05/2009

Kat irtifakının kat mülkiyetine dönüştürülmesi için tanınan kanuni süre Kasım 2009'da doluyor.

Binasını projeye uygun hale getirip kat mülkiyeti almayanlara ağır para cezaları kesilecek ve iskansız yapılar yıkılabilecek. 28 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5711 sayılı "Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3. maddesinde yapılan değişiklikle, kat irtifakına göre çıkartılmış tapuların kat mülkiyetine çevrilmesinin hükme bağlandığını bildirildi. Gerekli işlemleri yaptırmayanlara bin lira para cezası kesilecek. Ruhsatlı başladığı inşaatta proje dışı değişiklikler yapanlar bu kanun dairesine giriyor. Tamamen ruhsatsız ve kaçak olan yapılar bu kanundan yararlanamayacak. Bursa'daki binaların yaklaşık yüzde 70'inde kat mülkiyeti bulunmuyor. Binlerce konutta iskan raporu ve kat mülkiyeti bulunmadığını belirten Bursa Emlak Merkezi Gayrimenkul Danışmanı Muhammet Budaklı, "Kanunda yapılan değişiklikle vatandaşlara iki yıl süre tanındı. Bu süre 2009 Kasım ayında doluyor. Kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler ve dairelerin Mortgage kredisi ile satılması mümkün değil. Süre içerisinde kat mülkiyeti tapusu için başvuruda bulunmayan veya eksik evrak verenler önce devlete bin lira para ödeyecek. Ama asıl sıkıntı, yapı kullanma izni almak için yapılan başvurudan sonra başlıyor. Çünkü evlerin çoğu plana göre yapılmış değil. Plan tadilatı için de aylar süren karmaşık işlemler gerekiyor. Plan tadilatının yanı sıra, belki binanın sağlamlığı için yapı denetim firmaları devreye girecek" diye konuştu. Muhammet Budaklı, sürecin çok sancılı ve zorluklarla dolu olduğuna dikkat çekerek, "Yapı kullanma izni için gerekli plan tadilatları belediye meclislerine gelecek. Meclisler plan tadilatlarını kabul ederse vatandaş belirlenecek cezayı ödemek zorunda kalacak. Ancak bundan sonra binasına yapı kullanma izni alabilecek. Tadilat kabul edilmezse yıkım kararı alınacak. Bu süreç vatandaşlara maddi açıdan ciddi sıkıntılar getirecek ve sancılı bir süreç yaşatacak" yorumunu yaptı. Ruhsata uygun yapılıp, yapı kullanma izni alınmayan binalarda müstakil tapu için izlenecek yol ise şöyle: Evvela binalardaki tüm bağımsız bölümler (daireler dahil) için binanın bulunduğu belediyeden iskan ruhsatı alınmalı. Her bağımsız birim ve daire için mutlaka deprem sigortası D.A.S.K yaptırılmalı. Bu belgelerle birlikte bağlı bulunulan kadastro müdürlüklerine müracaat edilmeli. Kadastroda "cins değişikliği dosyası" hazırlatılarak işlemler yürütülmeli. Bu dosyanın hazırlanması yaklaşık 600 lira tutuyor. Hazırlanan dosya alındıktan sonra, ana taşınmazın cinsinin değişmesinden dolayı "kat mülkiyetine" geçirilmesi için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmeli. Bu aşamada ilgili vergi dairesine, bağımsız bölüm başına 100 lira harç yatırılacak. Vergiden alınacak yazı da Tapu Sicil Müdürlüğüne verilecek. Tapuya kat mülkiyetine geçiş için de 125 lira döner sermaye için harç ödenecek. Apartman yöneticisi ya da tapusu olan bir daire sahibi diğer kat malikleri adına da başvuruda bulunabilir. İşlemi yaptıran kişinin yanında nüfus cüzdanı ve 2 fotoğraf bulundurması gerekiyor. Kat irtifakı sebebiyle tapuda düşük bedelli beyan edilen binaların değeri, kat mülkiyetine geçişle birlikte onlarca kat artacak. Böylece alım-satımlarda maliyenin geliri de katlanacak. 11- 28 Kasım 2009'a kadar kat mülkiyetine geçmeyen daire sahiplerine, yukarıda belirtilen tarihten sonra kat mülkiyetine geçinceye kadar her malik için ayrı ayrı 1000'er TL para cezası kesilecek. Bu kişilerden oturma ruhsatının alındığı tarihten itibaren ödenmiş olan iskan harcının da yüzde 50 fazlası, yıllık kanuni faiziyle birlikte vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Ruhsata uygun yapılmayan binalarda ise, kat mülkiyetine geçiş süreci daha zor işleyecek. Kanunda yapılan değişiklikle yürürlüğe giren uygulamanın "kaçak yapıya kısmi ve örtülü imar affı" gibi de değerlendirilebileceğini belirten BEM yetkilisi Muhammet Budaklı, sistemin işleyişi konusunda da bilgi verdi. İskan için başvurulan bina, projeden daha büyük ya da çok katlı yapılmışsa, yani projeye aykırılık varsa, bu tespit edilerek belediye encümenine karar yazılacak. Projeye aykırı kısımlar için o binaya ceza kesilecek. Bu cezadan sonra proje tadilatı gündeme gelecek. İlgili belediyenin İmar Uygulama Komisyonunda konu değerlendirilecek. Plana aykırı bölümler estetik, güvenlik ve çevre şartları açısından problem teşkil etmiyorsa iskan belgesi verilecek. Aksi durumda bu bölümler yıkılacak ve plana uygun olan bölüm için iskan belgesi verilecek. Böylece ödenecek bir miktar cezayla imar planına aykırı birçok binanın iskan alarak tapuya kavuşması mümkün olabilecek.
Kaynak: Sabah