Katılım Bankaları Krediyi Kesmeyecek

17/01/2012

Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, katılım bankalarının kredilerini 2011 Kasım sonu itibariyle 2010 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 19 oranında artırarak 38 milyar liraya ulaştırdığını belirtti.

Fahrettin Yahşi, katılım bankalarının, kredilerini 2011 Kasım sonu itibariyle 2010 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 19 oranında artırdığını söyledi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, katılım bankalarının kredilerini 2011 Kasım sonu itibariyle 2010 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 19 oranında artırarak, 32 milyar liradan 38 milyar liraya ulaştırdığını belirtti.

Katılım bankalarının 2011 yılı kredi hacmine ilişkin bilgi veren Yahşi, katılım bankalarının geçen yıl her türlü ekonomik olumsuzluk ve kaynak üzerindeki baskılara rağmen iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Yahşi, ''Katılım bankaları kredilerini Kasım sonu itibariyle 2010 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 19 oranında artırarak 32 milyar liradan 38 milyar liraya ulaştırdı. Henüz kesinleşmeyen Aralık ayı verileriyle birlikte artış oranının yüzde 20'yi zorlayacağını öngörüyoruz. Kasım sonu verilere göre sektörün kredi/katılım fonu oranı yüzde 99 civarında. Resme detaylı bakıldığında kredilerin toplam katılım fonuna oranının yüksek çıkmasında katılım bankalarının dışarıdan sağladıkları kaynakların rolünün başat bir etkiye sahip olduğu çok net olarak görülüyor'' diye konuştu.

2011 yılı Kasım sonu verilerine göre, katılım bankalarının ağırlıklı olarak nakdi ve gayrinakdi fon kullandırdığı sektörlerin, inşaat, ticaret, tekstil ve gıda sektörleri olduğunu dile getiren Yahşi, ''2011 Kasım sonu itibariyle, inşaat sektörüne toplam 14,8 milyar lira, ticaret ve perakende sektörüne 6,5 milyar lira, tekstil sektörüne 3,8 milyar lira, gıda sektörüne ise toplam 2,5 milyar lira nakdi-gayrinakdi fon kullandırılmıştır'' dedi.

Katılım bankalarının kullandırdığı tüketici kredilerine de değinen Yahşi, ''Kasım sonu itibariyle sektöre ait tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dahil) toplamı yaklaşık 6,4 milyar lira seviyesindedir. Söz konusu kredilerin toplam krediler içindeki payı Kasım sonunda yüzde 16 düzeyinde bulunuyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Topladığımız Kaynağı Tamamıyla Reel Sektöre Aktarıyoruz

Sektörün Kasım ayı sonundaki takipteki alacaklarının (brüt) yaklaşık 1,2 milyar lira olduğunu, donuk alacak oranının da yüzde 2,96 olduğunu ifade eden Yahşi, kullandırılan tüketici kredileri içinde en yüksek payın 4,8 milyar lira ile konut kredileri olduğunu söyledi.

Katılım bankacılığının, kullandırdığı krediler açısından bazı avantajları bulunduğuna dikkati çeken Yahşi, şunları kaydetti:

''Kanımca katılım bankalarının reel sektör ve firmalar açısından en büyük avantajı, çalışma prensipleri ve kredi mekanizmalarının ekonomik dalgalanmalara karşı firmaların mali bünyelerini koruyan ve destekleyen bir formata sahip olmasından kaynaklanıyor. Bunun en tipik örneği olarak, katılım bankalarının kriz dönemlerinde kredileri erken çağıramamaları ve volatilitenin arttığı dönemlerde kredi oranlarını artıramamaları gösterilebilir.

Zira, çalışma esaslarımız gereğince başlangıçta müşteriyle hangi koşullarla anlaşılmışsa, sözleşme sonuna kadar kredi şartlarında herhangi bir değişiklik katılım bankaları tarafından yapılamamaktadır. Katılım bankaları ile çalışan müşteriler açısından finansman maliyetinin başlangıçta sabitleniyor olması, belirsizliği ortadan kaldırma ve geleceğe dair plan yapabilme anlamında çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Çalışma prensipleri gereği, topladıkları kaynağı tamamıyla reel sektöre aktaran katılım bankalarının sağladıkları finansman imkanı, süreklilik arz etmektedir. Popüler tabirle katılım bankaları yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmazlar. Bunun dışında avantaj olarak sektörün genç olmasına rağmen reel sektörle olan köklü bağı ve bu alandaki yetkinlik ve uzmanlığından söz edilebilir.''

Kaynak: Sabah