Kiracılara zam müjdesi

06/08/2008

Yeni yasama yılında yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, kiracıya daha fazla hak tanıyor. Kiracıların beklediği yasanın son şekli ortaya çıkmaya başladı. TBMM Adalet Komisyonu, kiracı lehine düzenlemeler içeren Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na ilişkin çalışmalarına, gelecek yasama yılında devam edecek.

Tasarıya göre, kira bedellerinde yapılacak artış artık üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre hesaplanacak ve bir önceki yılı geçemeyecek. Kira artışları daha önce TÜFE ve ÜFE’nin ortalaması alınarak belirleniyordu. İşte taslaktaki düzenlemeler: Konut ve iş yeri kiralarında depozito, 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Dövizle yapılan kira kontratlarında, 5 yıldan önce artış yapılamayacak. Güvence olarak para verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, mal sahibinin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak. Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecek. Kiracı, kiralanan yeri sözleşmeye uygun olarak özenle kullanacak ve komşulara gerekli saygıyı gösterecek. Aksi halde kiracının sözleşmesi iptal edilecek.
Kaynak: Milliyet