Kiracıya kötü haber

30/04/2009

Ev sahipleri, 10 yıldır aynı evde oturan kiracılarını sebep göstermeden çıkartabilecek

TBMM Adalet Komisyonu, depozito ve döviz kiralarına getirilen sınırlamaların eski kiracılar için de uygulanmasının önüne kapattı. Düzenleme, ev sahiplerinin, 10 yıldır aynı evde oturan kiracılarından evi tahliye etmelerinin kapısını da araladı. Adalet Komisyonu, AK Parti'nin önergesi ile yeni Borçlar Yasası yürürlüğe girdiğinde nasıl uygulanacağını gösteren yasa tasarısını görüşüp kabul etti. Tasarıda, AK Partinin önergesi ile bir değişiklik yapıldı. Borçlar Yasası yürürlüğe girdiğinde kiracı, tüketici ve işçiler lehine olan düzenlemelerin eski sözleşme ve kontratlar için de geçerli olmasını sağlayan "özel hükümler" bölümü tasarıdan çıkartıldı. Özel hükümler ile ilgili bölümlerin tasarıdan çıkartılması nedeniyle lehte hükümlerin geriye yürüyüp yürümeyeceği tartışma konusu oldu. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile Başkan Yardımcısı Hakkı Köylü, lehte hükümlerin geriye yürümesi için kamu düzeni ve ahlak kriterinin aranacağını, yani tüm lehte düzenlemeler için geçerli olmayacağını belirtti. CHP'li Halil Ünlütepe ve Turgut Dibek ise, "Yoksul ve zayıf kesimler ile ilgili getirilen olumlu düzenlemelerin eski sözleşmeler için uygulanmasının önüne geçiliyor Çok büyük bir karmaşa doğacak ve insanlar mahkemelere koşacak" dediler.
Kaynak: Samanyolu