Konut alımı nasıl teşvik edilir?

13/10/2008

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Kemal Özgen, konut kredilerinde, faiz oranlarının bir kısmının devlet tarafından karşılanması ve faiz oranları düşürülerek, konut alımının teşvik edilmesini önerdi

ATSO Başkanı Özgen, inşaat sektörünün 2004-2006 yıllarında büyük bir gelişme göstererek, ekonomideki yüksek büyümenin en önemli kaynaklarından birisi olduğunu ifade ederek, konut talebinin artmasında en önemli rolü ise konut kredilerinin oynadığını kaydetti. Konut kredisi kullanımının 2006 yılında faiz oranlarının artması sonucu yavaşladığını belirten Özgen şu görüşleri dile getirdi: "ABD’de konut kredisi stoku GSMH’nın yüzde 85’i, AB ülkelerinde yüzde 40-50’sı Türkiye’de ise 37 milyarlık konut kredisi GSMH’nın yüzde 6’sı kadardır. Konut kredisi alan kişi sayısı 600 bin civarındadır. Bu kredilerde geri dönüş sorunu yoktur. Dolayısıyla Türkiye’de konut kredisi stokunun 70-80 milyar TL gibi, GSMH’nın yüzde 10’u bir büyüklüğe çıkması rahatlıkla mümkündür. Böyle bir gelişme son dönemde ülke genelinde artan konut stokunun erimesine ve inşaat yatırımlarının ivme kazanmasına imkan verecek, böylece alt sektörlerle birlikte ekonominin canlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak önerimiz belirli koşullara bağlı olarak konut kredilerinde faiz oranlarının bir kısmının Devlet tarafından sübvanse edilmesi ve faiz oranlarının düşürülerek, yeni konut alımlarının teşvik edilmesidir." Benzer bir uygulamanın İngiltere’de yapıldığını ve İngiliz hükümetinin krizden çıkmak için ilk konutunu alanlara faizsiz kredi kullandırmaya başladığını anlatan Özgen, şu önerilerde bulundu. "Halen aylık faizin yüzde 1,5-1,7 düzeyinde olduğu konut kredilerinde bu faiz yükünün bir kısmının devlet tarafından üstlenilmesi ve faiz yükünün yüzde 1,0’e çekilmesi durumunda konut talebinin artmasına büyük bir katkı sağlanmış olacaktır. Buna göre yıllık 200 milyon YTL civarında faiz desteği ile 100 bin konut için yedi yıl vadeli 100 bin YTL kredi kullanımının desteklenmesi mümkündür. Bankalarla ve konut firmalarıyla anlaşma yapılarak maliyetlerin aşağı çekilmesi mümkündür. Böyle bir program vergi gelirini artıracağı için devletin kaybı azalacaktır. Ayrıca gelecek yıllarda faiz oranlarının düşmesi durumunda da programın maliyeti azalacaktır. Kredi desteğinin ilk konut mülkiyeti için, sabit gelirliler için, kullanım ve belirli bir süre satış olmaması koşulu gibi farklı koşullarla kullandırılması ve amaç dışı kullanımın önlenmesi mümkündür. Hatta program yabancıların konut alımını teşvik edecek yönde de kullanılabilir."
Kaynak: Milliyet