Konut finansmanında merak edilen sorular

20/10/2007

TÜKETİCİNİN ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Özcan Pektaş, konut finansmanına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Konut finansmanı (Konut Kredisi) nedir? Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır. Konut finansmanı kuruluşları nelerdir? Konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleridir. Satın alınan konutta ayıp çıkması halinde konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu nedir? Kredi veren konut finansmanı kuruluşu, krediyi belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda, diğer bir ifade ile bağlı kredi olarak kullandırması halinde, tüketiciye karşı, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Ayıplı konuttan dolayı kredi veren İmalatçı, satıcı ile müteselsil sorumludur. Ancak unutulmamalıdır ki; konut finansman kuruluşunun sorumluluğu 1 yıl ve kullandırılan kredi miktarı ile sınırlandırılmış iken, imalatçı, satıcının sorumluluğu konutlar için 5 yıl ve konutun tamamından sorumludur. Konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesi halinde kredi verenin sorumluluğu var mıdır? Kredi verenin, krediyi belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda, satıcı ile birlikte, tüketiciye karşı, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olur. Kullandırılan kredi bağlı kredi bağlamında değil ise kredi verenin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda sorumluluk imalatçı, satıcı (Örneğin:Müteahhit) sorumludur. Konut finansmanı sözleşmesi imzalanmadan önce yapılması zorunlu işlem nedir? Konut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşme geçersizdir. Özcan PEKTAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü
Kaynak: Hürriyet