Konut Kredisi Kullanan Kişi sayısı 350 Bini Aştı

08/10/2013

2012'nin ilk 6 ayında 154 bin 432 kişi konut kredisi kullanırken sayı bu yılın aynı döneminde 350 bin 529'a ulaştı.

250 sektörün beslendiği inşaat sektöründe büyüme hızlandı. Geçen yıl istenilen ivmenin sağlanamadığını beyan eden sektör temsilcileri bu yıl bankalardaki yüksek konut kredisi faiz oranları karşısında satışlarını artırmayı başardı. BDDK tüketici kredileri verileri de sektördeki canlanmayı gözler önüne serdi. 2012'nin ilk 6 ayında 154 bin 432 kişi konut kredisi kullanırken sayı bu yılın aynı döneminde 350 bin 529'a ulaştı.

Kullandırılan Krediler 2,5 Kat Arttı

Bankacılar ve inşaat firmalarının yetkilileri kredi talebinin artmasına neden olarak beğenilen evin kaçırılmak istenmemesini gösterdi. Faizlerin gelecek dönemde daha da yükselmesi olasılığı da kredili ev alımlarını artırdı. Söz konusu dönemler itibariyle kullandırılan kredi miktarı da 2.5 kat artış gösterdi. 2012'nin ilk 6 ayında konut almak için bankaların kapısını çalan kişiler 11 milyar 613 milyon liralık konut kredisi çekti. Bu yılın ilk 6 ayında ise çekilen kredi 29 milyar 257 milyon liraya yükseldi.

2 Kişiden Kişiden 1'i Kredi Aldı

Satılan konut sayısı ile banka konut kredisi başvurusu kişi sayısı orantılandığında ise bu yıl ev almak için harekete geçen her iki kişiden birinin konutu konut kredisi ile aldığı gözlendi. 350 bin 529 kişinin konut kredisi çektiği yılın ilk 6 ayında satılan konut sayısı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre 671 bin 274 olarak kayıtlara geçti.

Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı 8 Bin TL Arttı

Bankaların kredi musluklarını özellikle konut kredisi kullanmak için açmaları kişi başına düşen kredi miktarına da olumlu yansıdı. 2012'de kişi başına çekilen kredi miktarı 75 bin 198 lira iken bu yıl rakam 8 bin 267 lira artarak 83 bin 465 liraya çıktı.

Kanuni Takip Azaldı

Bankaların konut kredisi musluklarını açmasında konut kredisi kullanan kişilerin borçlarına sadık olması da etkili oldu. Geçen yıl çekilen konut kredisinden 155 milyon liralık kısım kanuni takibe düşerken rakam bu yıl 130 milyona geriledi.

Kentsel Dönüşüm Kredileri Hacmi Arttırdı

Ko­nut kre­di­si hac­mi­nin art­ma­sın­da kent­sel dö­nü­şüm de et­ki­li ol­du. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar va­tan­daş­la­ra sağ­la­dık­la­rı­ ko­lay­lık­lar ne­de­niy­le dö­nü­şü­me il­gi­nin art­tı­ğı­nı bu­nun da ra­kam­la­ra yan­sı­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ba­kan Bay­rak­tar, ko­nut­lar­da yüz­de 4, iş yer­le­rin­de yüz­de 3 kre­di fa­iz des­te­ği ver­dik­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak şöy­le ko­nuş­tu: "Kent­sel dö­nü­şüm için şim­di­ye ka­dar özel he­sap­ta 650 mil­yon li­ra top­lan­dı. Ve­ri­len ki­ra yar­dı­mı, kre­di des­te­ği ve nak­li­yey­le bir­lik­te pa­ra­nın 500 mil­yon li­ra­sı har­can­dı. Yak­la­şık 50 mil­yon li­ra­lık kre­di­yi de ye­ni onay­la­dık."

1.6 Milyon Kişi Boç Ödüyor

Son veriler baz alınarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de ev kredisi borcu ödeyen toplam 1 milyon 650 bin kişi olduğu gözleniyor. Gayrimenkul alımı için bankalardan çekilen kredi miktarı ise 109 milyarı aşmış durumda.

Yıllık Maliyet Oranı 1 Puan Arttı

10.99 seviyesinde olan yıllık maliyet oranı ortalama yüzde 11,95'e çıktı. Buna rağmen konut kredisi çeken kişi sayısı geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 187 arttı.

Kaynak: Özel Haberler