Konut Kredisi Red Cevabı Alanlar Ekspertiz Ücretini Alsın

07/02/2013

Sikayetvar.com avukatlarından Sercan Sakallı, konut kredisi için bankalara başvurup reddedilmesine rağmen bu ücreti ödemek zorunda bırakılan hatta kredi çekerken bankalarca zorunlu tutulan bu ücreti ödeyenlere “Ödediğiniz ücreti bankanızdan geri alın” uyarısında bulundu.

Konut kredisi alan tüketicilerden bankalar ekspertiz ücreti alıyor. Ancak bankalar bu ücreti tüketiciye geri vermek zorunda.

Tüketicilerden “Konut kredisi başvurusu reddedilmesine rağmen bankaların ekspertiz ücreti talep etmesi mümkün müdür?” şeklinde çok fazla şikayet aldıklarına dikkat çeken sikayetvar.com avukatlarından Sercan Sakallı, konut kredisi için bankalara başvurup reddedilmesine rağmen bu ücreti ödemek zorunda bırakılan hatta kredi çekerken bankalarca zorunlu tutulan bu ücreti ödeyenlere “Ödediğiniz ücreti bankanızdan geri alın” uyarısında bulundu.

Av. Sakallı, “Sebebi ve dayanağı açıklanmadan herhangi bir isim altında para talep edilmiş veya sözleşmeye bu yönde hüküm konulmuş ise sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabulü zorunludur” diyerek kredi kullananlardan alınan ekspertiz ücretinin haksızlığı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Haksız Şarttır Ekspertiz Ücreti Alınır

“Konut finansman sözleşmelerine konulan sebebi ve dayanağı açıklanmayan masraf talepleri geçersizdir. Tüketicinin iadesini isteme hakkı bulunmaktadır. Bu durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ‘Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.’ şeklinde açıklanmaktadır. Tüketici kredilerinde Bankaların ekspertiz ücretinin tüketiciye yüklenmesinin hukuken izahı mümkün değildir. Bankaların ekspertiz raporu almasının temel mantığı verilecek kredinin limitini belirlemek ve bu kredi için belirlenecek olarak teminat hakkında bilgi sahibi olmaktır. Yani ekspertiz raporu bankaların işlerinin gereği olarak kendilerini ilgilendiren bir husustur. Bu nedenle ekspertiz raporundan tüketici sorumlu tutulamaz. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda bankaların kredi açılırken yapması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebileceğini hüküm altına almıştır. Burada ekspertiz raporunu yapılması mutad ve zorunlu bir iş olarak görebilmek mümkün değildir. Zira bu bankanın insiyatifindedir ve bankanın işinin bir gereğidir.”

Tüketiciler Ekspertiz Ücretini Nasıl Alabilir?

Kredi başvurusu reddedilen tüketicilerden ekspertiz ücretinin alınmasının dürüstlük kuralı ile hak ve nesafet ilkeleriyle bağdaşmadığını da ifade eden sikayetvar.com Avukatı Sakallı, “Tüketiciler bu ücretlerin iadesi için öncelikle bankalara müracaat etmelidir. Bu müracaatın neticesine göre tüm hukuki haklarını kullanabilirler. Bu tür ödemelerde tüketiciler ödeme yaptıkları evrakların üzerine ihtirazi kayıt düşmelidirler. Yani ihtirazi kayıt düşerek hakların saklı tutulması yapılacak bir müracaatta lehe sonuç doğuracaktır. Tüketicilerin bankalara yapacakları başvuruları yazılı olarak yapmaları ve bankaya sunmuş oldukları dilekçenin içeriğini tasdik eden bir örneğini bankadan talep etmeleri ispat hukuku açısından son derece önemlidir.” diyerek ödedikleri ekspertiz ücretini geri alacakların ne yapmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Emlak Güncel