Kredi alanlar mortgage'a giriyor

29/03/2007

Mortgage yasasının yürürlüğe girmesiyle önceden konut kredisi kullanan tüketiciler 3 ay içerisinde sözleşmenin yapılmış bulunduğu kuruluşa başvuruda bulunarak, sözleşmenin kanun kapsamı dışında değerlendirilmesini isteyebilecek.

Talepte bulunmak için son gün 5 Haziran 2007. Süresi içinde talepte bulunmayan tüketicilerin, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş bulunan sözleşmeleri, kanun kapsamında değerlendirilecek. Konut kredisi kullanacak kişiler de direk mortgage sistemine dahil olacak. Kanunda, konut finansmanı, "konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması" olarak tanımlandı. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de "konut finansmanı" sayılacak.
Kaynak: Sabah