Kredi Kartlarında Taksitlere Sınırlama Geliyor

28/11/2013

Elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde altı ay, beyaz eşya ve mobilya alımlarında oniki ay taksit olarak uygulanacak

Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek şekilde düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bireysel Kredilerle İlgili Üç Yeni Düzenleme Taslağı"na ilişkin bilgi verildi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nda, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin başlığının “Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim” şeklinde değiştirildiği ve maddeye yedinci fıkra eklendiği belirtildi. 26. maddede “(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Bu süre, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde altı ay, beyaz eşya ve mobilya alımlarında oniki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Elazığ Haberi