Kredi taksidini ödemezsen yastık altına haciz gelebilir

13/06/2007

Mortgage sisteminde eğer krediyle ev alan vatandaş ödeme yapamazsa, banka evi satmak yerine bankadaki paraya, hisse senedine, otomobile veya yastıkaltındaki altına bile haciz koyabiliyor..

eni Konut Finansmanı Kanunu (Mortgage) tamamen yürürlüğe girdi, ancak bu sistem ile kredi alan vatandaşları belirsizlikler de bekliyor. Başta faiz üzerinden yüzde 5 oranında alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi\'nin (BSMV) alınmaması gibi avantajları olan yeni kanunun tüketicinin aleyhine düzenlemeleri de dikkat çekiyor. Vatandaşları en çok düşündüren ise ödeme güçlüğüne düşüldüğünde bankanın neler yapabilecekleriyle ilgili. Yapılan yeni düzenleme ile ödemesini iki ay geciktiren vatandaşa banka ihtar çekiyor ve 1 aylık yeni bir süre veriyor. Bu bir aylık süre içinde ödeme yapılmazsa bankanın hem kredi alan vatandaşın evini - ki aynı ev üzerinde ipotek konuluyor- satma hem de daha kolay nakde çevrilen altın, hisse senedi, otomobil gibi malvarlıklarına haciz koyma yetkisi var. Bu düzenlemede yeni kanunla İcra ve İflas Kanunu\'na eklenen şu madde ile mümkün hale geldi: \"2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir.\" ÖNCE EV SATILIYORDU Yeni Konut Finansmanı Kanunu çıkmadan önce bankadan konut kredisi alan vatandaşlar ödeme güçlüğüne düştüğünde banka 90 gün (üç ay) sonra ihtar çekebiliyordu. İhtardan sonra ise 1 haftalık süre söz konusuydu. Kredisini ödemekte zorlanan vatandaş yine ödeme yapamazsa banka bu kişinin önce evine ipotek koyup satıyor, ardından diğer malvarlıklarına yöneliyordu. Her iki sistemde de, borcunu ödeyemeyen tüketici açısından zorlu bir süreç var.
Kaynak: Sabah