Kredi Taksitleri Kiradan İndirilir mi?

21/05/2012

Kira geliri beyan ederken, “gerçek gider” yöntemi seçildiğinde, ödenen kredi taksitleri değil, kredi faizleri kiradan indirilebilir

2012 yılı Ocak ayında banka kredisi kullanarak aldığım evi kiraya verdim. Ödediğim kredi taksitlerini, kira gelirinden indirebilir miyim?

YANIT: Kira gelirinizi beyan ederken, “gerçek gider” yöntemini seçtiğiniz takdirde, ödediğiniz kredi taksitlerini değil ama “kredi faizlerini” indirebilirsiniz. Kira aldığınız evin satın alma bedelinin yüzde 5’ini gider olarak, yüzde 2’sini de amortisman olarak kira gelirinizden ayrıca indirebiliyorsunuz.

Arsamın üzerine bir şirket “işyeri” inşa edip 15 yıl kullandıktan sonra bana devredecek. Bu olayda bana vergi çıkar mı?

YANIT: Şimdilik vergi yok. Ancak 15 yıllık sürenin bitiminde bina size devredildiğinde, o tarih itibariyle binanın değeri sizin açınızdan, aynen tahsil olunmuş
“kira geliri” kabul edilecek (Bkz. GVK. Md.72/3).

15 bin lira kira getiren bir işyeri alacağım. Eşimle beraber almanın ne gibi vergi avantajı olur?

YANIT: İşyerini eşinizle birlikte alırsanız, kişi başı yıllık 90 bin lira işyeri kira geliriniz olur. 2012 yılında, yıllık 110 bin liraya kadar olan işyeri kiralarına (stopaj mahsubu nedeniyle) ödenecek vergi çıkmıyor. Sonuçta ikiniz de vergi ödemez hatta “vergi iadesi” alırsınız.

Emekli aylığı dışında gelirim yok. Kendime ait 125 m2 büyüklüğü evde oturuyorum. Ayrıca 800 m2’lik (gelir getirmeyen) bir arsam var. Sıfır oranlı emlak verginden yararlanabilir miyim?

YANIT: İndirimli orandan yararlanma koşullarını taşıyanlar, tek evleri dışında gelir getirmeyen arsaya sahip olmaları durumunda, emlak vergisi ödemezler. Bununla ilgili açıklamayı 38 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’nde bulabilirsiniz.

Apartmanın kapıcı dairesini konut olarak kiraya verdik. Kira gelirini yönetim olarak mı veya her kat maliki ayrı ayrı mı beyan edecek?

YANIT: Kira kat maliklerine dağıtılacak. Her birinin payına düşen kira tutarının 3.000 TL’si gelir vergisinden müstesna olacak.Bu tutarı aşan kira gelirleri varsa, kat maliklerince beyan edilip gelir vergisi ödenecek.

16 Mart 2012’de emekli oldum. 200 m2’den küçük bir evim var. Karşıyaka Belediyesi; “2012’de emlak vergisi ödeyeceksin. 2013’den itibaren vergi ödemeye-ceksin” dedi doğru mu?

YANIT: Evet, doğru. Emekli olduğunuz tarihi izleyen yıldan itibaren “sıfır oranlı” emlak vergisi uygulama-sından yararlanıp, vergi ödemeye-ceksiniz.

Babamdan miras kalan evi müteaahide verdim. O da yıkıp 12 daire 2 dükkan yaptı. Bana verdiği 6 daire ve 1 dükkanı satarsam yüzde kaç vergi öderim?

YANIT: Yüzde “sıfır” vergi ödersiniz Miras kalan evin müteahhide, yıkılıp kat karşılığı inşaat yapılması için verilmesi durumunda, alınan 6 daire ve dükkanın satışından sağlanan kazanç gelir vergisine tabi değil.

Kooperatif evimizin kurası 6 Şubat 2007’de çekildi ve herkesin evi tahsis edildi. Evlerin bütünüyle bitimi ve tapusunun verilmesi ise 8 Aralık 2010’da oldu. Eve müşteri var. Satarsam gelir vergisine esas 5 yıllık sürede hangi tarih esas alınır?

YANIT: Kooperatiflerin, ortaklarına tahsis ettikleri gayrimenkuller “tahsis tarihinde” ortak tarafından satın alınmış sayılıyor (Bkz. Gelir Vergisi Kanunu, Mükerrer Md.80/6). Buna göre, 5 yıllık süre 6 Şubat 2012’de dolmuş. Bu süre geçtikten sonra, kooperatif evini kime kaç liraya satarsanız satın, gelir vergisi ödemezsiniz.

Hazine arsası üzerine inşa ettiğim bir gecekondu var. Bu gecekondu için emlak vergisi ödeyecek miyim?

YANIT: Evet, gecekondunuz için de emlak vergisi bildiriminde bulunup, vergi ödeyeceksiniz.

Kaynak: Hürriyet