Kredizedelerin Durumu Meclis'e Taşındı

19/09/2011

Döviz Kredisi Kullanan Tüketiciler Ciddi Zararlara Katlanmak Durumunda Kaldı

a33_08CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığı’na, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kriz öncesinde döviz kredisi kullanan tüketicilerin geçen zaman zarfında çok ciddi zararlara katlanmak durumunda kaldığını belirten CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a, “Söz konusu kesimin mağduriyetini gidermek üzere, kredi kartı borçlularına yönelik düzenlemenin benzeri bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

Meclis'e Taşıdı

CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığı’na, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

2008 yılının son çeyreğinde patlak veren ekonomik krizin Türkiye ekonomisi ve yurttaşlar üzerinde ciddi olumsuz etkiler doğurduğunu belirten Hamzaçebi, “2007 yılından itibaren anılan krizin gelişine işaret eden bazı emareler ortaya çıkmış olmasına karşın, özellikle krizin derinlik ve kapsamının genişliği iktisat bilimcilerin çoğu tarafından dahi öngörülememiştir” dedi.

Krizin olumsuz yönde etkilediği kesimlerden birinin de kriz öncesinde döviz üzerinden tüketici kredisi kullanan yurttaşlar olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, şöyle dedi:

“Şüphesiz kredi kullanımı, tüketiciler ile bankalar arasında gerçekleşen bir ticari akit niteliği taşımaktadır. Bu itibarla söz konusu akitten doğabilecek riskler akdin taraflarınca üstlenilmelidir. Bununla birlikte 2008 krizinde olduğu gibi, yurttaşları olağandışı dışsal koşullar ile ortaya çıkan risklerden korumak veya söz konusu risklerin yarattığı mağduriyetleri mümkün olduğu ölçüde hafifletmek devletin yükümlülüğü sayılmak gerekir. Nitekim bu yükümlülükten hareketle 24 Haziran 2009 tarihinde, 5915 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM’de kabul edilmiş ve kredi kartı borçları yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu Kanun kapsamında kredi kartı borçlularına 6-36 aylık vadelerde mevcut borçlarını ödeme olanağı tanınmıştır. Kanun’da yapılandırılacak borç tutarlarının, herhangi bir ek faiz uygulanmaksızın, ödeme vadesine göre yüzde 4-26 arasında artırılması öngörülmüştür.”

Döviz Kredisi Kullanan Tüketiciler Ciddi Zararlara Katlanmak Durumunda Kaldı

Kriz öncesinde döviz kredisi kullanan tüketicilerin geçen zaman zarfında çok ciddi zararlara katlanmak durumunda kaldığını ifade eden Hamzaçebi, “Örneğin 2008 yılının Ağustos ayında Japon Yeni ile konut kredisi kullanan bir tüketicinin anapara borcu, aradan geçen üç yılı aşkın sürede, Japon Yeni’nin, Türk Lirası karşısında kazandığı değer sonucunda, iki kattan daha fazla oranda artış kaydetmiştir” dedi.

Bu şekilde kredi kullanan tüketicilerin birçoğu bakımından, üç yıl boyunca kredi borcu geri ödemeleri düzenli bir biçimde gerçekleştirilse dahi toplam borç tutarında bir azalma ortaya çıkmadığına dikkat çeken Hamzaçebi, “Bu itibarla, söz konusu kesimin mağduriyetini gidermek üzere, kredi kartı borçlularına yönelik düzenlemenin benzeri bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

Kaynak: Akşam