Kuşadası Uydukent inşaatları devam edemeyecek

08/07/2009

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Uydukent Yapı Kooperatifi'nin yarım kalan inşaatlarının tamamlanması imkansız hale geldi.

Temeli 1997 yılında atılan ve Kuşadası Belediye Meclisi'nin 2 yıl önce aldığı imar tadilatı kararı, Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu karar doğrultusunda, belediye meclisinin aldığı karara istinaden verilen bütün inşaat ruhsatları geçerliliğini kaybetti. İlçenin üst ve alt ölçekli bütün imar planları yeniden yapılmadığı sürece, inşaatların ruhsat alması veya çalışmalara tekrar başlamasına imkan kalmadığı belirtildi. Üç ay önce şehir ve bölge planlama uzmanı Prof. Dr. Cemal Arkon, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Semahat Özdemir ile Öğretim Görevlisi Dr. Erkal Serim'den oluşan bilirkişi heyetince söz konusu mahkemeye gönderilen raporda, Uydukent'le ilgili imar planı değişikliğinin planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına aykırı olduğu belirtilmişti. Altı sayfalık raporda, şu görüşlere yer verilmişti: "Eğimli bir alanda, 15 katlı yapılarla 45 metre yüksekliğe ulaşan çok sayıda konut bloklarının yapılması, Kuşadası'nın siluetini olumsuz etkileyecektir. 4 bin 328 konutun yapımına olanak verecek dava konusu planlarla ilçe nüfusu da artacaktır. Oysa Kuşadası, gelecek vizyonunda turizmin öne çıkması gereken yerleşim yerlerinden biridir. Kuşadası için çok özel bir konumda olan ve güzel bir seyir tepesi özelliğine sahip alana, herkesin kullanımına ve turizmin gelişmesine katkıda bulunmak yerine, yüksek yapılardan oluşan toplu konut yapılanmasına izin verilmektedir. Alanın oldukça eğimli, alt yapı ve ulaşım maliyetlerinin de yüksek olması, yaklaşık 12 bin kişilik ek nüfus getirmesi ve bu büyüklükte bir toplu konut alanının planlanması için gerekli analizlerin yapılmaması, vatandaşların planlama kurumuna güvenlerinin zedelenmesine yol açabilir." Kuşadası Uydukent Toplu Konut Yapı Kooperatifleri'ndeki inşaatlar, imar planına aykırı olması ve ÇED raporu bulunmaması sebebiyle Nisan 2000'de durduruldu. Dönemin Belediye Başkanı Fuat Akdoğan, Uydukent'e karşı olduğunu belirterek yıkacağını ilan etti. Daha sonra fikir değiştiren Akdoğan, belediye meclisinde, kooperatifin üye sayısını donduran nitelikte bir imar planı değişikliği yaptırdı. Kent Meclisi ise Danıştay'a başvurarak, bu karar için yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. İnşaatlar da kaderine terk edildi. Yedi yıl boyunca duran inşaatların yeniden başlaması için Ocak 2007 tarihinde yeni bir imar planı tadilatı yapıldı. Belediye meclisinde kabul edilen tadilat için bu defa dönemin bağımsız meclis üyeleri Ahmet Altınsoy ve Nilgün Öğünçlü, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. (CİHAN)
Kaynak: Sabah