Kuzey Ankara Kent Girişi Konutları için ihale

22/10/2009

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kuzey Ankara Kent Girişi 12. bölgeye konut, ilk ve orta öğretim okulları ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.

Kuzey Ankara kent girişi 12. bölgeye tünel kalıp sistemiyle 533 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle 1'er adet 32 derslikli ilköğretim, 40 derslikli ortaöğretim okulu ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak. İşin süresi yer tesliminden itibaren toplam 650 gün olarak belirlendi. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. TOKİ'nin Okul İnşaatı İhaleleri Bu arada TOKİ, Gümüşhane'nin Torul, Şiran ve Kelkit ilçelerine okul, cami tamamlama inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini de ihaleye çıkardı. Buna göre konvansiyonel kalıp sistemi ile 1 adet 16 derslikli İlkögretim okulu, 1 adet çok amaçlı salon, 2 adet cami tamamlama inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yaptırılacak. Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalede, işin süresi yer tesliminden itibaren 550 gün olarak belirlendi. İhale, 20 Kasım 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek. İZMİR-KARŞIYAKA TOKİ, İzmir'in Karşıyaka İlçesi Şemikler Köyüne 24 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarının yapımı için ihale açtı. İhale, 13 Kasım 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek. Konvansiyonel kalıp sistemiyle 24 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarının yapımı için açılan ihalede işin süresi yer tesliminden itibaren 550 gün olarak belirlendi. Söz konusu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Afyon Şuhut'a Hastane TOKİ ayrıca Afyon'un Şuhut ilçesine 75 yatak kapasiteli hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptıracak. Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak 1 adet 75 yatak kapasiteli hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatında işin süresi yer tesliminden itibaren 750 gün olarak belirlendi. İhale, 19 Kasım 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye yerli firmalar katılabilecek. İhale Koşulları Kuzey Ankara Kent Girişi 12. bölgeye konut, ilk ve orta öğretim okulları, Afyon'un Şuhut ilçesine hastane, Gümüşhane'nin Torul, Şiran ve Kelkit ilçelerine okul, cami tamamlama inşaatları ile İzmir'in Karşıyaka İlçesi Şemikler Köyüne 24 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı ihalelerine katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. (AA)
Kaynak: Sabah