Konut kredilerinde Eylül 2009'da, 2008 yılına göre %1.71 düzeyinde artış oldu

25/12/2009

Merkez Bankası'nın yayınladığı Kasım 2009 finansal istikrar raporuna göre hanehalkı yükümlülüklerinin dağılımında en büyük pay konut kredilerine ait.

tcmb_400

Merkez Bankası'nın yayınladığı Kasım 2009 finansal istikrar raporuna göre 2006-2009 yılları aralığındaki hanehalkı yükümlülüklerinin dağılımı incelediğinde en büyük payı konut kredilerinin oluşturduğu ve bunu sırasıyla ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarının takip ettiği görülmektedir.

Konut kredilerinde Eylül 2009'da, 2008 yılına göre %1.71 düzeyinde bir artışın olduğu göze çarpmaktadır. Yüzde değişim %35'ten %35.6'ya çıkmıştır.

Hanehalkı yükümlülükleri, bankalar ve tüketici finansman şirketlerince kullandırılan krediler (TGA dahil) ve kredi kartı bakiyeleri (TGA dahil) ile TOKİ’nin vadeli konut satışları karşılığı borçlardan oluşmaktadır.

Yapılan çalışmada; Hanehalkı yükümlülüklerine TOKİ’nin vadeli konut satışları karşılığı borçlar dahil edildiğinden, payların daha önceki Finansal İstikrar Raporları’ndaki paylardan farklılık gösterdiği görülmektedir.

Kaynak: KrediPazarı