Mortgage’a Türkçe isim aranıyor

16/09/2007

KİRA öder gibi konut sahibi olmayı sağlayacak mortgage sistemine Türkçe isim aranıyor.

MÜSİAD tarafından düzenlenen ve mortgage sisteminin ele alındığı “İnşaat Zirvesi”nde konuşan ATO Başkanı Sinan Aygün, “mortgage” isminin morgu hatırlattığını belirterek, daha sevimli bir isim bulunmasını istedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de Türk Dil Kurumu’nun , kendilerine “tutulu para” adını önerdiğini ancak beğenmediğini belirtirken “Zamanla adını vatandaş koyar” dedi. Bakan Şener, Mortgage’a ilişkin yasa taslağının, önümüzdeki Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılacağını belirterek, taslağın, TBMM gündeminde ilk sıralarda yer alacağını söyledi. Şener, tasarının önemli noktalarını şöyle sıraladı: Sistemle, tamamlanmış, yani yapı kullanma izni almış konutlar için bankalar kredi verecek. Proje, inşaat halindeki konutlar için alınan kredileri de kapsıyor. Mevcut konut sahibi olan ve kredi alarak konutunu ipoteğe verenler de sisteme katılabilecek. Konut sahipleri, konutlarını yenilemek ve güçlendirmek için de sistem kapsamında kredi alabilecek. Kanun yürürlüğe girmeden önce alınan krediler de sisteme alınacak. ANKARA
Kaynak: Akşam