Mortgage bilgisi sınırlı kalıyor

13/09/2007

Mortgage ile ilgili soruların karşılığında tüketicilerin yüzde 87'sinin sistemi duyduğu sonucu ortaya çıkıyor.

Ancak, sistem hakkında çok bilgi sahibi olanlar yalnız 5'te 1'lik kesimi oluşturuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü mortgage'ı duysa da hakkında hiç bilgi sahibi değil. Ayrıca, araştırmanın ortaya koyduğu bir başka sonuç da gösteriyor ki, sokaktan ev alanların çoğu mortgage'ı 'kira öder gibi ev sahibi olma sistemi' şeklinde benimserken, siteden ev alanlar ise sistemi 'uzun ödeme vadesi ile ev sahibi olunması' biçiminde algılıyor. Her iki gruptaki tüketiciler de mortgage'ı düşük faizli kredilerle ev sahibi olma imkanı olarak nitelendiriyor.
Kaynak: Sabah