Mortgage Değerleme Şirketlerine Sıkı Denetim

25/05/2007

SPK, Hatalı, Yanıltıcı ve Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenleyen, 5'in Altında Uzman Çalıştıran Gayrimenkul Değerleme Şirketlerini 5 Ay Listesini Almayacak.

(SPK), mortgage uygulaması için büyük önem taşıyan değerleme konusunda düzenleme yaptı. Buna göre; SPK, hatalı, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyen, 5'in altında uzman çalıştıran gayrimenkul değerleme şirketlerini 5 ay listesini almayacak. Bu şirketler ve ortakları başka bir firma adı altında da değerleme hizmeti veremeyecek. Şirketler, 5 ayın sonunda listeden çıkarılmasına neden olan şartları ortadan kaldırdığını, bu şartların bir daha oluşmaması için gerekli tedbirleri aldığını ortaya koyması halinde SPK'ya yeniden başvurabilecek. SPK'nın, değerleme hizmeti verecek şirketlere ilişkin tebliğinde yaptığı değişik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, değerleme uzmanlarının 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilmiş olması gerekiyor. Şirketin, değerlemeyi yetkili olmayan kişilerce yaptırması, yeterli incelemeyi yapmaması durumunda Kurul listesinden çıkarılacak. Şirkette görev yapan değerleme uzman sayısının 5'in altına düşmemesi ve bu durumun 6 ay süre ile devam etmemesi gerekiyor. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen değerleme standartları ve değerleme mesleği ile ilgili düzenlemelere uyulmaması, çalışma kağıtlarının veya rapordaki bilgilerin raporda ulaşılan sonucu kanıtlayacak düzeyde olmaması, hatalı, yanıltıcı, gerçeğe aykırı rapor verilmesi durumunda da Kurul listesinden çıkarma kararı alacak. LİSTEDEN ÇIKANA 5 AY CEZA Kurulca listeden çıkarılan şirketler, 5 ay süreyle değerleme hizmeti veremeyecek. Listeye alınmak için de Kurula başvuramayacak. Bu şirketin ortakları, yöneticileri ve denetçileri ise 5 ay süreyle başka bir değerleme şirketinde herhangi bir unvan altında görev alamayacak ve ortak da olamayacak. Şirket, 5 ayın sonunda listeden çıkarılmasına neden olan şartları ortadan kaldırdığını, bu şartların bir daha oluşmaması için gerekli tedbirleri aldığını, aranan şartları sağladığını ortaya koyması halinde listeye alınma başvurusunda bulunabilecek. ARSA ÜZERİNDE DEĞERLEME Arsa üzerinde gerçekleşecek bir gayrimenkul projesine istinaden ihale ile ilgili yapılan değerlemelerde, kesinleşmiş projelerin ve bu projelere ilişkin her türlü bilgi ve belge değerlemeye esas alınacak. Değerlemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, değerleme şirketinin talep ettiği her türlü bilgi ve belge ile değerleme şirketi tarafından talep edilmese dahi verilecek.(ANKA) (Ankara Haber Ajansı) 25.05.2007 11:32 [832577]
Kaynak: Anka