Mortgage gelemedi...

16/02/2007

İpotekli Konut Finansmanı olarak da tanımlanan Mortgage Yasa’sı TBMM’ne gelmesine rağmen henüz çıkarılamadı. Aslında anılan yasa dün 15.02.2006 tarihinde Meclis'te görüşülecekti ama dün Meclis gündeminde yer almadı.

Aslında anılan İpotekli Konut Finasmanı Yasa Tasarısı kamuoyundan da farklı tepkiler almakta. Kimilerine göre, Türkiye’ni,n lokomotif sektörü olan gayrimenkul sektörünü canlandıracak olan Mortgage, Türkiye ekonomisinin kurtuluş formüldür. Böyle abartılı görüşlerin yanı sıra, gecikmeli dahi olsa gündeme alınmasının piyasalara güven vereceği, sosyal boyutu olan, sistemi tabana yayan önemli bir enstrüman olarak gören de var. Ancak, anılan yasa tasarısında, tüketici aleyhine olan bazı hususları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Örneğin; uygulamada Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında, konut kredisi kullananlar, kredilerini ellerine toplu para geçtiğinde erken ödeme imkanına sahipler. Oysa anılan tasarıda erken ödeme yapmak isteyenlerden yüzde 2 oranında ceza getiriliyor. Yine özellikle tüketicileri korumak amacıyla, konut kredisi faizleri “sabit” nitelikte iken, yani ekonomik göstergelerde faiz oranları artsa bile tüketici bu durumdan etkilenmemektedir. Oysa anılan tasarıda, bankalar değişken faiz sitemini uygulayabilecekler. Bunun yanı sıra, halen uygulamada, kredi kullanılarak alınan konutun ayıplı olmasından, zamanında veya hiç teslim edilmemesinden, kusurlu olmasından, bankalar, müteahhitlerle birlikte evdeki toplam kusurdan sorumlu tutulmaktadır. Halbuki, ortaya çıkan ayıptan, kusurdan, kredi veren kuruluş ve müteahhit tasarıda kredi kullanan kişinin toplam zararı kadar değil, sadece kredi miktarı kadar sorumlu tutulacak. Anılan tasarının bir başka tartışılan yönü ise vergi teşvikleri. Kullanılan kredilerin faizlerinin gelir vergisi matrahından düşülmesine ilişkin bölüm, Maliye Bakanlığı’nın ve IMF’nin karşı çıkması sonucunda tasarıdan çıkarıldı. Aslında anılan bu tasarı mevcut hali ile olayın sosyal boyutunu tamamen gözardı etmektedir. Bu tasarı, dar gelirli ve hatta orta gelirli vatandaşların büyük bir kesiminin uygun şartlarda konut sahibi olmasını maalesef sağlamıyor. Bu tasarı bu hali ile üst gelir gruplarına yarayacak bir niteliktedir. Ülkede bir yasa çıkarırken, onun ekonomik ve sosyal boyutu dikkate alınmalıdır. Hele de bu yasa konut edinme ile doğrudan bağlantılı ise buna daha çok dikkat edilmelidir. Bu hali ile yasadan dar ve orta gelirlilerin yararlanması hayal gibi.
Kaynak: Manşet Haber