Mortgage káğıtlarına faiz alt sınırı geldi

05/08/2007

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), mortgage kağıtlarının ihracı olacak İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere (İTMK) ilişkin düzenleme yaptı.

Buna göre, teminat varlıklardan elde edilmesi beklenen toplam faiz geliri, aynı dönemde toplam yükümlülüklerden kaynaklanması beklenen faiz ödemelerinden az olmayacak. Teminat varlıkların net bugünkü değeri, toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir oranda daha fazla olacak ve söz konusu oran yüzde 2’den az olmayacak. SPK’nın, "İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliği" Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kaynak: Hürriyet