Mortgage sisteminin ikinci ayağı tamam

01/08/2007

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turan Erol, tutsat (mortgage) sisteminin ikincil düzenlemelerini tamamladıklarını açıkladı.

Erol, ikincil düzenlemelerin uygulanmaya başlamasıyla, sermaye piyasasına 5 yılda, 100 milyar dolarlık yeni finansman kaynağı beklediklerini açıkladı. SPK olarak tutsat sisteminin ikinci ayağı ile ilgili üç önemli düzenlemeyi tamamladıklarına işaret eden Erol, bunları "ipotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin esaslar hakkında tebliğ taslağı", "konut finansman fonlarına ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ilişkin esaslar hakkında tebliğ taslağı" ile "sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketlere ve bu şirketlerin kurulca listelere alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ taslağı" olarak belirtti. İlk iki düzenlemenin, 'birincil kredilerin ikincil piyasaya aktarılması ve piyasada yeni finansman sağlanmasına yarayan enstrümanlarla' ilgili olduğunu kaydeden Erol, "Bankalar, ellerindeki kredileri o kağıtlar vasıtasıyla yatırımcılara aktaracak, karşılığında verdikleri kredileri geri alacaklar. Bankacılık sistemine, yeni fon girişi, yeni kaynak girişi olacak. Bankalar, yeni kaynaklarını kolaylıkla yeni kredi olarak kullanacak. Böylece, bankalar yeni finansman sağlamış olacak" dedi. Üçüncü düzenlemenin ise sistemin daha modern ve daha sağlıklı çalışabilmesi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Erol, "Bankalar, ne kadar sağlıklı değerleme yaparsa, o kadar sağlıklı kredi vermiş olacak. Bu, sistemin riskini azaltacak. Bankalar riskten çok daha uzak, sağlıklı kredi verecek, Kredilerde sorun yaşamayacak. Ne kadar iyi değerleme yapılır, konutların gelecekte değeri ne kadar iyi tespit edilirse, verilen kredilerin kalitesi ve sistemin riski azalacak" şeklinde konuştu. Türkiye'de tutsatta ikincil düzenlemelerin uygulamaya geçmesiyle, önümüzdeki 5 yıl içinde, sermaye piyasasına en az 100 milyar dolarlık yeni bir finansman beklediklerini açıklayan Erol, sisteminin uygulandığı ülkelerde, bir süre sonra faizlerin (konut kredisi) düştüğünün görüldüğünü, Türkiye'de de seçimden sonra, bu sistemin çalışmaya başlamasıyla birlikte faizlerde düşüş beklendiğini bildirdi. Bankaların tutsat için portföy oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Erol, bankalar portföy oluşturup ikincil piyasaya aktardıkları zaman, yaklaşık faizlerin düşmesini beklediklerini söyledi. Bu arada "ABD'de tutsat sistemi konusunda yaşanan sıkıntı, Türkiye'de yaşanabilir mi" sorusu üzerine Erol, şunları kaydetti: "Türkiye'deki uygulama, ABD'den şu yönüyle farklı; ABD'de ev alan herkese, gelir düzeyi dikkate alınmadan, maaşı sorulmadan kredi veriliyor. Buna rağmen, ABD'de sorun yaşanan kredilerin oranı sistem çerçevesinde verilen kredinin yüzde 1'i. Türkiye'de ise gelir düzeyi araştırılıyor. Ayrıca dünyadaki duruma bakıldığında Türkiye, kredilerin ödenmeme oranı en düşük ülkelerden biri."
Kaynak: SamanyoluHaber