Mortgage Yasası'nı IMF Durdurdu

13/11/2006

IMF Uzman Raporu"nun Yayınlanmasıyla Birlikte Mortgage Yasası"nın Çıkmamasının Nedeni de Belli Oldu

IMF Uzman Raporu'nun yayınlanmasıyla birlikte Mortgage Yasası'nın çıkmamasının nedeni de belli oldu. Raporda, Mortgage Yasası'nın hayata yavaşça geçirilmesi konusunda Türk yetkilileriyle uzlaşıldığı ifadesi yer aldı. Gerekçe Türkiye'de kredi tabanının hızla genişlemesi gösterilerken, böyle bir ortamda yasanın da yürürlüğe girmesi halinde mortgage borçlanmasının çok hızlı bir şekilde artacağına dikkat çekildi. Ayrıca yasanın gündemde olduğu günlerde özellikle şirketlerin istediği mortgage faiz ödemelerinin gelir vergisinden muaf tutulmasına geçit verilmemesine IMF ile Türk yetkililerin uzlaşmasıyla karar verildiği anlatıldı. Muafiyete izin verilmesi halinde bu uygulamanın sadece mortgage faaliyetlerini hızlandıracağı ve doğal olarak devletin için önemli bir vergi kaybına neden olacağı vurgulandı. BDDK'nın kendi görev alanına giren kurumların mortgage faaliyetlerini denetleyecek olmasının sistemin gözetimi bakımından memnun edici bir gelişme olduğu kaydedilen raporda, Mortgage Yasası'nın çıkar çıkmaz destekleyici düzenlemelerin yürürlüğe konulmasının önem taşıdığına dikkat çekildi. BDDK'nın ayrıca Türkiye'de yaşanan hızlı kredi genişlemesine denetleyici tedbirler alıyor olmasının olumlu olduğuna raporda değinildi. Rapor, Türkiye'deki hızlı kredi genişlemesinin bir nedeninin de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışan bankaların birbirleriyle girdiği "güzellik yarışması"na benzer rekabetten kaynaklandığını kaydetti.
Kaynak: Sabah