Müteahhitlik Kredilerinde Faiz Oranları Düşürüldü

10/07/2013

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya ve Suriye için Türk Eximbank'ın müteahhitlik kredilerin faiz oranının düşürüldüğünü, vadenin uzatıldığını ve yeniden yapılandırma imkanı getirildiğini açıkladı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya ve Suriye için Türk Eximbank'ın müteahhitlik kredilerinde faiz oranının düşürüldüğünü, vadenin uzatıldığını ve yeniden yapılandırma imkanı getirildiğini bildirdi

Türk Eximbank Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi uygulamalarında yeni düzenlemeler getirdi. Türk Eximbank tarafından, yurtdışında iş almış ancak işveren makamlar tarafından onaylandığı halde tahsil edilemeyen alacağı olan müteahhitlik firmalarına Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) kullandırıldığını anımsatan Çağlayan, Libya ve Suriye'de ortaya çıkan gelişmeler karşısında anılan kredinin uygulamasına ilişkin daha önce bir kısım kolaylıklar getirildiğini ifade etti. Her iki ülkede iş yapan müteahhitlik firmalarının yanı sıra bu ülkelerde yerleşik ulusal veya uluslararası işverenlerden iş almış taşeron firmalar ile müşavirlik firmalarının da bu krediden yararlanmalarının sağlandığına işaret eden Çağlayan, Libya ve Suriye'de tahakkuk eden alacağını tahsil edemeyen firmalar için 25 milyon dolara kadar 1,5 yıl geri ödemesiz olmak üzere, 3 yıl vadeli kredi kullanma imkanı getirildiğini, faiz oranının döviz kredilerinde LIBOR/EURIBOR 5 ve TL kredisinde TRLIBOR 1,5 olarak tespit edildiğini belirtti.

Libya ve Suriye'de belirsizliklerin devam etmesi, alacakların ödenmesinde ciddi sorunların olması, finansman desteğine devam konusundaki ihtiyaç ve firmaların YDMHKK kapsamındaki kredi ve faiz ödemelerinin bir süre ertelenmesi talepleri doğrultusunda yoğun girişimlerde bulunduklarını ifade eden Çağlayan, girişimleri sonunda Türk Eximbank Yönetim Kurulunun YDMHKK programında Libya ve Suriye için yeni bir düzenleme yaptığını kaydetti.

Çağlayan, yapılan düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi: "Daha önce 30 Eylül 2013 olarak belirlenen YDMHKK Uygulama Esasları Geçici Madde 1'in geçerlilik süresi 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatıldı. Bu madde kapsamında yeni kredi kullanımlarında geri ödemesiz dönem, azami 18 ay ana para ve faiz ödemesiz olarak değiştirilerek, 26 Haziran 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere döviz kredilerinde LIBOR 3 veya EURIBOR 2,75, Türk Lirası kredilerinde ise sabit 6,25 faiz oranları uygulanacak. Söz konusu kararlar, Libya ve Suriye için Türk Eximbank kredisi kullanan ve kullanacak firmalarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız ana para ödemesinin olmadığı ilk dönemde faiz ödemelerinden de kurtulacak, kredi kullanan firmaların faiz yükü azaltılmış olacak"

Libya ve Suriye'deki projeleri ile ilgili riski açık kredilerin faiz oranlarının ise 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere döviz kredilerinde LIBOR 3 veya EURIBOR 2,75 faiz oranları, değişken faizli olarak kullandırılan TL kredilerinde ise firmaların talep etmesi halinde sabit 6,25 faiz oranı ile güncellenecek.

Program kapsamında Libya ve Suriye'deki projeleri ile ilgili riski bulunan firmaların talep etmeleri ve gerekli koşulları sağlamaları halinde riski açık kredilerinin mevcut geri ödeme planlarının 1,5 yıl anapara ve faiz geri ödemesiz dönem içeren 3,5 yıl vade yapısına sahip olacak şekilde, döviz kredisinde LIBOR 3,10, EURIBOR 2,85 faiz oranları, Türk Lirası kredide ise sabit 6,35 faiz oranı ile yenilenecek."

Kaynak: Konya Yenigun