Özel Sektörün Kredi Borcu 124,3 Milyar Dolar Oldu

17/01/2012

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2011 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 124,3 milyar dolar oldu.

a22_22Uzun vadeli kredi borcu, 2010 yıl sonuna göre 7,3 milyar dolar artış, bir önceki ay sonuna göre ise 2 milyar dolar azalış gösterdi.

Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin ''Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu'' istatistiklerini yayımladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun borçluya göre dağılımı incelendiğinde, 2010 sonuna göre bankaların kredi ve tahvil biçimindeki borçlanmalarının sırasıyla 3 milyar dolar ve 2,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların ise kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar arttığı gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde ise Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,1'ini oluşturan özel alacaklılara ve yüzde 9,9'unu oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar sırasıyla 2,4 milyar dolar ve 2,5 milyar dolar arttı.

Finansal olmayan kuruluşların, 2011 yılının 11 ayında Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler 2,6 milyar dolar azalarak, 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı ticari bankalardan sağlanan krediler 2 milyar dolar artarak 41,4 milyar dolar oldu.

Döviz Kompozisyonu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı 124,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sı dolar, yüzde 35,7'si avro ve yüzde 4,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

2011 Kasım sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, yüzde 67'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 83,3 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 57'si hizmetler sektörü, yüzde 42,2'si sınai sektörler ve yüzde 0,8'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2010 yıl sonuna göre 9,3 milyar dolarlık artışla 28,6 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise bankaların ve finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2010 yıl sonuna göre sırasıyla 7,1 milyar dolar ve 1 milyar dolar artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 64,2 milyar dolar tutarında olduğu görüldü.

Kaynak: Zaman