Riskleriniz var mortgage'ta işi sıkı tutun

18/11/2007

IMF raporunun 'Risk faktörleri ve hassasiyetler' bölümünde mali sistemin, önlem gerektirebilecek herhangi bir büyük ve acil tehdit karşısında bulunmadığı vurgulanırken, hassasiyetlerin ise varlığını koruduğu kaydedildi.

Rapora, "Bir dizi kurum, izleyen unsurlara bağlı olarak şoklardan önemli biçimde etkilenebilir" denildi. Rapora özetle şöyle devam edildi: * Özellikle büyük cari işlemler açığına bağlı makroekonomik istikrarsızlık. Türkiye sermaye akışına ve böylece uluslar arası yatırımcı duyarlılığına bağlı kalmayı sürdürüyor. Ayrıca enflasyonun daha alt düzeylerde sabitlenmesi gerekmekte, kamu borç stoku, azalmaktaysa da görece yüksek bulunmaktadır. * Makroekonomik ve mali piyasa istikrarsızlığının mirası: Son beş yılda ekonomi yönetiminin kredibilitesi güçlenmişse de tasarrufçular ve yatırımcıların güveni hala kırılganlığını korumaktadır. * Konut kredi ve kredi kartı sektörleri dahil yeni alanlara yönelik hızlı kredi genişlemesinden kaynaklanan riskler yeni borçluları içine almaktadır. Rekabetçi baskılar (örneğin, Mortgage Yasası sonrası artabilecek konut kredileri) düşük karşılık standartlarına yol açabilir.
Kaynak: Sabah