Şehit Yakınlarına Gazilere Konut Kredisi İmkanı

29/05/2012

Sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki çözüm çabalarına ek olarak devlet tarafından şehit yakınlarına, gazi, harp ve vazife malullerine; iş temini, konut kredisi, bazı kamu taşıtlarında ücretsiz seyahat, eğitim öncelikleri gibi çeşitli imkanlar ve kolaylıklar sağlanmaya çalışılıyor

MHP Hatay Milletvekili Sn. Adnan Şefik ÇİRKİN ile MHP Mersin Milletvekili Sn. Mehmet ŞANDIR ve arkadaşlarının vermiş oldukları Meclis Araştırması Teklifleri bugünkü Meclis gündemi listesinde yer almakta olup, aşağıda sunulmuştur;

Uzun yıllar süren bölücü terörle mücadele sırasında on binlerce asker, polis ve kamu görevlimiz; şehit, gazi, harp ve vazife malulü olmuştur. Birçok aile, evladını, eşini, babasını veya annesini, kardeşini, vatan uğruna şehit vermiş, en değerli varlıklarını feda etmişlerdir. Gazilerimiz vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda sağlıklarını hatta vücut bütünlüklerini kaybetmişlerdir. Bu insanlarımıza hak ettikleri ilginin gösterilip gösterilmediğinin, kendilerine sahip çıkılıp çıkılmadığının ortaya konulması gerekmektedir. Şehit yakınları ve gazilerimiz için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi, vefa ve minnet duygusunun ötesi bir ödevdir.

Devlet; şehitlerimin ailelerine ve malullerimize nakdi tazminat, sosyal güvenlik sistemi içerisinde aylık bağlanması ve sağlık yardımı imkanlarını sağlamaktadır.

Ancak bu konularda aksaklıklar yaşandığı, basınımızda sıkça rastlanan “Ödenen bazı nakdi tazminatların geri istendiğine” ve “Bağlanan maaşların yetersizliğine” ilişkin haberlerden anlaşılmaktadır. Bu aksaklıkların bürokratik hatalardan kaynaklandığı belirtilmekle birlikte aksaklıkların büyük ölçüde şehit, gazi, harp ve vazife malulleriyle ilgili mevzuatın dağınıklığından ve kamu sosyal güvenlik sisteminin her türlü sosyal güvenlik görevini yapmakla görevlendirilmiş olmasından kaynaklandığı aşikar bulunmaktadır.

Sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki çözüm çabalarına ek olarak devlet tarafından şehit yakınlarına, gazi, harp ve vazife malullerine; iş temini, konut kredisi, bazı kamu taşıtlarında ücretsiz seyahat, eğitim öncelikleri gibi çeşitli imkanlar ve kolaylıklar sağlanmaya çalışılmaktadır. Bazı yerel yönetimler su ücretlerinde indirimli tarife uygulamaktadır. Bazı kamu kuruluşları tatil imkanları sunmaktadır. Madalya ve berat ile başka bir takım manevi destekler verilmeye çalışılmaktadır.

Ancak bu çabalardan nasıl bir sonuç alındıpı ve gazilerimiz bu uygulamalardan yararlanma oranı belirsizdir. Standart olarak her hak edene verilmeyen bu hizmetlerin bu şekilde verilmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. İş temini ile ilgili yönetmelikte, gaziler ve şehit yakınlarının eski hükümlerle aynı kapsamda değerlendirilmesi eleştirilere konu olmaktadır. Şehit yakınları ve gazilerin zorunlu istihtam edilmesi, verimlikik ve rekabet şartları gerekçeleriyle özel sektör kuruluşlarının şikayetlerine ve isteksiz davranmasına sebep olmaktadır.

Şehit yakınları ve gazilerle ayrıca bazi sivil toplum kuruluşları, bazı vakıflar ve derneklerin çeşitli şekillerde yardım ve ilgileri söz konusudur. Bunların bazıları bağış toplamaktadır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkemizde adında şehit veya gazi olan 178 dernek ve 10 vakıf mevcuttur. Bu sivil toplum kuruluşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

Bunların dışında bazı kişi ve kuruluşlar dağınık bir biçimde yardım kampanyaları düzenlemekte, yoksul ve fakir vatandaşlar için hazırlanan gıda paketlerini şehit yakınlarına, gazi, harp ve vazife malullerine dağıtmaktadır. Toplumumuzun bu samimi çabalarının amaçlanan sonucu doğurup doğurmadığı meçhul bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelere binaen; Şehit yakınları ve gaziler için;

* Çeşitli kanunlarda dağınık olarak bulunan hükümlerin ve çeşitli yönetmeliklerin değerlendirilmesi,

* Şehit, hazi, harp ve vazife malulü tanımlarının yeniden yapılması,

* Konunun mevcut sosyal güvenlik sistemi içinde değelendirilmesinin doğurduğu sakınlara, objektif esaslara dayalı bir uygulama ile iş ve işlemlerde bürokratik usul ve esaslarının sadeleştirilmesinin tespiti,

* Toplanan bağış ve yapılan yardımların bir esasa bağlanması, sistem halinde düzenlenmesi durumunda bağış ve yardımların bu mekanizmaya yönlendirilmesi,

Böylelikle şehit aileleri ve gazilerinin yaşadıkları sorunların kalıcı ve çağdaş normalarda çözümlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddelerin gereğince Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.

Kaynak: Gazi Haber